1. deutsch
 2. english
 3. français
 4. polski
 5. ...more
 1. Veoautode kiirteemaks Saksamaal

  Saksamaa kiirteedel ja valitud riigimaanteedel kehtib maksukohustus sise- ja välismaistele raskeveokitele, mille lubatud täismass on 12 tonni ja rohkem. Bussid ja veel mõned sõidukite rühmad selle maksukohustuse alla ei kuulu.

  Toll Collect käitab Saksamaa valitsuse ülesandel kiirteemaksusüsteemi, kus tasu arvestatakse ja kogutakse täpselt vastavalt läbitud kilomeetritele. Süsteem pakub kolme erinevat registreerimisvõimalust:

  • automaatne registreerimine pardaseadme (OBU) abil;
  • maksu registreerimine käsitsi maksuterminalis;
  • maksu registreerimine käsitsi internetis.

  Automaatse registreerimise ja internetis registreerimise kasutamiseks peate Te oma ettevõtte ja selle sõidukid Toll Collectis registreerima.

  Sellelt leheküljelt leiate kogu olulise info kiirteemaksu kohta, kõik avaldused ja juhised. Kõik vormid on saksa keeles. Vormi täitmiseks leiate juhised Teie poolt valitud keeles.

  Vormid saate Te arvutis täita ja seejärel välja printida.
  Palun ärge unustage oma allkirja!
  Meie postiaadressi ja faksinumbri leiate vormidelt.
  Palun ärge saatke vorme mitu korda. Mitu korda saadetud vormid võivad pikendada menetlemist.

  Alused

  Kasutajainfo

  Sellest brošüürist leiate kogu info veoautode kiirteemaksu kohta Saksamaal.

  Veoautode kiirteemaks Saksamaal

  See voldik annab lühikese ülevaate veoautode kiirteemaksusüsteemist Saksamaal.

  Kiirteemaksu registreerimise liigid

  See voldik annab lühikese ülevaate veoautode kiirteemaksusüsteemi registreerimise võimalustest.

  TOLL2GO registreerimine

  Link ASFINAG-i ja Toll Collecti poolt pakutava TOLL2GO teenuse kasutamise registreerimiseks. TOLL2GO-ga saate Te oma Toll Collecti pardaseadet kasutada ka kiirteemaksu kogumiseks Austrias.

   

  Registreerimine, muutmine, arvelt mahavõtmine

  Kasutaja registreerimine (sisestusmask)

  Siin saate Te enda või oma ettevõtte Toll Collectis üheks korraks kasutajaks registreerida. Edasiste meile antavate korralduste jaoks kasutage palun sellekohaseid vorme.

  Kasutaja registreerimine

  Siit leiate vormi PDF-failina.

  Abi vormi täitmiseks

  Sõiduki registreerimine

  Siin saate Te oma sõiduki Toll Collectis onlainis registreerida.

  Sõiduki registreerimine

  Siit leiate vormi PDF-failina.

  Abi vormi täitmiseks

  Voertuig afmelden

  Selle vormiga saate Te oma registreeritud sõidukid arvelt maha võtta. See on võimalik vaid siis, kui pardaseade on juba demonteeritud või pardaseadet ei olnud paigaldatud.

  Abi vormi täitmiseks

  Sõiduki andmete muutmine

  Selle vormiga saate muuta oma Toll Collectis registreeritud sõiduki andmeid (TOLL-EasyChange).

  Abi vormi täitmiseks 

  Maksuvabad sõidukid
  (sisestusmask)

  Saksamaa riigimaanteemaksu seaduse (BFStrMG) kohaselt on teatud sõidukid vabastatud raskeveokite kiirteemaksust. Selle vormiga saate Te taotleda, et Toll Collect registreeriks Teie sõidukid maksuvabadena, pikendaks registreerimist või kustutaks registreerimismärgi kiirteemaksust vabastatud sõidukite nimekirjast. Edasise info leiate vormi täitmise abist.

  Maksuvabad sõidukid

  Siit leiate vormi PDF-failina.

  Abi vormi täitmiseks

  Aadressi ja teenuste muutmine

  Kui on muutunud Teie aadress või kui Te tahate kiirteemaksu koondarvestust saada e-posti teel? Siit leiate Te vastava vormi.

  Abi vormi täitmiseks

  Firma nime/õigusliku vormi muutmine, lepingu ülevõtmine

  Palun informeerige meid Teie firma nime või Teie ettevõtte õigusliku vormi muutmisest selle vormiga.

  Abi vormi täitmiseks

  Maksegarantiiga maksevahendid, nt krediitkaart

  Palun kasutage seda vormi, kui Te soovite kiirteemaksu tasuda maksegarantiiga maksevahendiga, nt krediitkaardiga.

  Abi vormi täitmiseks

  Makseviis Tanklakaart

  Palun kasutage seda vormi, kui Te soovite kiirteemaksu tasuda  tanklakaardiga.

  Abi vormi täitmiseks

  Makseviis Arveldusarve

  Palun kasutage seda vormi, kui Te soovite kiirteemaksu tasuda arvelduskonto kaudu.

  Abi vormi täitmiseks

  Otsekorraldusskeemi abil arvelduskonto kaudu tasumine

  Otsekorraldusskeemi abil arvelduskonto kaudu tasumise vorm. Sellega hoolitseb ettevõte Toll Collect, et teie ettemaksukontot laaditakse automaatselt otsekorralduse kaudu.

  Abi vormi täitmiseks

   

  Automaatne registreerimine pardaseadme (OBU) abil

  Alati ühenduses

  Sii leiate näpunäiteid ja infot selle kohta, kuidas Teie pardaseade ja DSRC-moodul töötaks laitmatult.

  Teeninduspartnerite võrk

  Te saate pardaseadme oma veoauto jaoks meie teeninduspartnerite käest.

  Pardaseadmete kasutusjuhendid

  Siit leiate oma pardaseadme kasutusjuhendi.

   

  Maksu registreerimine käsitsi

  Maksukohtade võrk

  Kõikide maksuterminalide asukohtade loetelu.

  Maksuterminalis registreerimise kontrollnimekiri

  Sellele vormile võite Te eelnevalt märkida info, mida Te vajate maksuterminalis registreerimisel.

  Maksuterminalis registreerimise juhend

  Piltlik juhend – maksuterminalis registreerimise abimaterjal

  Asendusdokumendi taotlemine

  Kui Te kaotasite registreerimiskviitungi? Selle vormiga saate taotleda asendusdokumendi väljastamist.

  Abi vormi täitmiseks

   

  Arveldamine

  Kiirteemaksu arveldamine

  Kuidas toimub Toll Collectiga arveldamine? Siit leiate kõige olulisema info selle teema kohta.

  Maksegarantiiga maksevahendid, nt krediitkaart

  Palun kasutage seda vormi, kui Te soovite kiirteemaksu tasuda maksegarantiiga maksevahendiga, nt krediitkaardiga.

  Abi vormi täitmiseks

  Makseviis Tanklakaart

  Palun kasutage seda vormi, kui Te soovite kiirteemaksu tasuda  tanklakaardiga.

  Abi vormi täitmiseks

  Makseviis Arveldusarve

  Palun kasutage seda vormi, kui Te soovite kiirteemaksu tasuda arvelduskonto kaudu.

  Abi vormi täitmiseks

  Otsekorraldusskeemi abil arvelduskonto kaudu tasumine

  Otsekorraldusskeemi abil arvelduskonto kaudu tasumise vorm. Sellega hoolitseb ettevõte Toll Collect, et teie ettemaksukontot laaditakse automaatselt otsekorralduse kaudu.

  Abi vormi täitmiseks

  Selgitustega kiirteemaksu koondarvestus

  Registreeritud kasutajad saavad kord kuus kiirteemaksu koondarvestuse. Siit leiate näidise koos selgitustega.

  Selgitustega sõitude eristus

  Registreeritud kasutajad saavad soovi korral kord kuus sõitude eristuse. Siit leiate näidise koos selgitustega.

  Sõitude eristus csv

  csv-näidisfaili allalaadimiseks klõpsake palun parema hiireklahviga lingile.

  Kaebus kiirteemaksu koondarvestuse kohta

  Vorm kaebuse esitamiseks kiirteemaksu koondarvestuse kohta.

  Abi vormi täitmiseks

  Kaebus Toll Collecti arve kohta

  Vorm kaebuse esitamiseks kiirteemaksuga seotud lisateenuste kohta (näiteks tasu arve duplikaadi eest või tasu sõidukikaardi asendamise eest).

  Abi vormi täitmiseks

  Kaebus tühistamise/registreerimiskviitungi kohta

  Vorm kaebuse esitamiseks tagasilükatud tühistamise või registreerimiskviitungi kohta.

  Abi vormi täitmiseks

   

  Muud

  Tasuline teave läbitud vahemaa andmete kohta

  Avaldus tasulise teabe saamiseks varastatud veoauto läbitud vahemaa andmete kohta

  Abi vormi täitmiseks

   

   

  1. Mida te soovite teha?

   1. Registreerimine
   2. Võrgus broneerimine
   3. Teeninduspartneri otsimine
   4. Maksekohtade otsimine
  2. Teeninduse infotelefonid

   Kõned Saksamaalt:
   0800 222 2628*
   Kõned välismaalt:
   008000 222 2628*