1. deutsch
 2. english
 3. français
 4. polski
 5. ...more
 1. An Dola Trucaile sa Ghearmáin

  Gearrtar dola trucaile ar mhótarbhealaí agus ar bhóithre cónaidhme roghnaithe sa Ghearmáin ar HGVanna eachtracha agus intíre a bhfuil meáchan 12 thonna nó níos mó iontu. Níl ar bhusanna ná roinnt cineálacha feithicle eile dola a íoc.

  Tá Toll Collect á choimisiúnú ag rialtas cónaidhme na Gearmáine chun córas dola a fheidhmiú a ghearrann táillí úsáidte bóthair agus a bhailíonn iad de réir an méid díreach ciliméadar a thaistealaítear. Cuireann an córas trí rogha éagsúla ar fáil chun áirithint a dhéanamh:       

  • Áirithint uathoibríoch trí Ghléas ar Bord (OBU)
  • Áirithint a dhéanamh de láimh ag teirminéal i stáisiún dola
  • Áirithint a dhéanamh de láimh ar an Idirlíon

  Ní mór don chuideachta agus do na feithiclí a bheith cláraithe le Toll Collect chun úsáid a bhaint as an áirithint uathoibríoch nó an áirithint de láimh ar an Idirlíon.  

  Ar an leathanach seo, gheobhaidh tú na treoracha, na foirmeacha cláraithe agus an fhaisnéis thábhachtach go léir a theastóidh uait chun úsáid a bhaint as an gcóras dola. Foilsítear gach foirm i nGearmáinis amháin. Gheobhaidh tú treoracha mionsonraithe i do theanga roghnaithe chun cabhrú leat iad a chomhlánú.

  Is féidir an fhoirm a chomhlánú ar an ríomhaire agus a phriontáil ina dhiaidh sin.
  Déan cinnte de an fhoirm a shíniú!
  Tá ár seoladh poist agus ár n-uimhir facs le fáil ar an bhfoirm.
  Ná seol foirmeacha níos mó ná uair amháin. Cuireann seo moill lenár gcuid oibre.

  Eolas bunúsach

  Treoracha don úsáideoir

  Bróisiúr ina bhfuil na sonraí go léir maidir leis an dola trucaile sa Ghearmáin

  Dola feithiclí troma sa Ghearmáin

  Sa bhileog eolais seo, tugtar léargas ar an dola trucaile sa Ghearmáin

  Na roghanna áirithintí

  Sa bhileog eolais seo, tugtar léargas ar na roghanna éagsúla chun áirithint a dhéanamh don chóras dola trucaile

  Clárúchán TOLL2GO

  Nasc chun clárú leis an tseirbhís TOLL2GO arna sholáthar ag ASFINAG agus Toll Collect. Le TOLL2GO, is féidir leat úsáid a bhaint as an nGléas OBU Toll Collect chun táillí dola a íoc san Ostair.

   

  Cláraigh, athraigh faisnéise, díchláraigh

  Clárú úsáideora
  (comhéadan úsáideora)

  Is gá duitse nó do do chuideachta clárú anseo mar úsáideoir Toll Collect. Má theastaíonn uait teagmháil a dhéanamh linn ina dhiaidh sin, bain úsáid as an bhfoirm chuí.

  Clárú Feithicle 

  Tá cóip PDF den fhoirm le fáil anseo

  Treoracha

  Clárú Feithicle 

  Is féidir leat d'fheithicil a chlárú le Toll Collect anseo ar líne

  Clárú Feithicle 

  Tá cóip PDF den fhoirm le fáil anseo

  Treoracha

  Díchlárú feithicle

  Is féidir leat an fhoirm seo a úsáid chun d’fheithiclí a dhíchlárú má tá an Gléas OBU díshuiteáilte cheana féin nó mura raibh Gléas OBU suiteáilte ar chor ar bith.

  Treoracha

  Sonraí feithicle a athrú

  Is féidir úsáid a bhaint as an bhfoirm seo chun iarratas a dhéanamh ar fhaisnéis a athrú i gcás feithiclí atá cláraithe le Toll Collect (TOLL-EasyChange)

  Treoracha

  Feithiclí atá díolmhaithe ón dola
  (comhéadan úsáideora)

  De réir an achta a rialaíonn bailiú dolaí míleáiste ar mhótarbhealaí feidearálacha sa Ghearmáin (BFStrMG), tá feithiclí áirithe díolmhaithe ón dola trucaile. Is féidir an fhoirm seo a úsáid chun feithiclí atá díolmhaithe ó dhola a chlárú le Toll Collect, chun clárúchán a leathnú, nó chun clár uimhir feithicle a bhaint ó liosta na bhfeithiclí atá díolmhaithe ón dola. Gheobhaidh tú tuilleadh mionsonraí sna treoracha.

  Feithiclí atá díolmhaithe ón dola

  Tá cóip PDF den fhoirm le fáil anseo.

  Treoracha

  Seoladh agus seirbhísí a athrú

  An bhfuil seoladh nua agat? Nó, an dteastaíonn uait ráiteas cuntais a fháil trí ríomhphost? Tá na foirmeacha cuí go léir le fáil anseo.

  Treoracha

  Ainm cuideachta / eintiteas dlíthiúil a athrú, conradh a tháthcheangal

  Bain úsáid as an bhfoirm seo má tá athrú tagtha ar ainm na cuideachta nó ar fhoirm dhlíthiúil na cuideachta.

  Treoracha

  Modh íocaíochta ráthaithe, m.sh. cárta creidmheasa

  Bain úsáid as an bhfoirm seo, le do thoil, más mian leat íoc as an dola ag úsáid modh íocaíochta ráthaithe, m.sh. cárta creidmheasa.

  Treoracha

  Modh íocaíochta Cárta breosla

  Bain úsáid as an bhfoirm seo, le  do thoil, más mian leat íoc as an dola ag úsáid chárta breosla.

  Treoracha

  Modh íocaíochta Cuntas creidmheasa

  Bain úsáid as an bhfoirm seo, le do thoil, más mian leat íoc as an dola ag úsáid chuntas creidmheasa.

  Treoracha

  Córas ordaithe dírdhochair Seirbhís chreidmheasa

  Foirm don gCóras Ordaithe Dírdhochair Seirbhís chreidmheasa. Le Toll Collect, cinntítear go ngearrfar muirear ar do bhreisiú creidmheasa go huathoibríoch le dochair dhírigh.

  Treoracha

   

  Áirithint uathoibríoch le Gléas OBU

  Ná briseadh an nasc

  Leideanna agus faisnéis chun an modúl OBU agus DSRC a úsáid gan fhadhb

  Líonra na gComhpháirtithe Seirbhíse

  Is féidir le Comhpháirtí Seirbhíse Toll Collect Gléas OBU a chur ar fáil do d’fheithicil.

  Lámhleabhar oibriúcháin OBU

  Gheobhaidh tú an lámhleabhar oibriúcháin don Ghléas OBU anseo.

   

  Áirithint a dhéanamh de láimh

  Gréasán stáisiún dola

  Liosta na n-áiteanna go léir ina bhfuil teirminéil stáisiúin dola lonnaithe.

  Seicliosta chun áirithint a dhéanamh ag teirminéal i stáisiún dola

  Is féidir leat úsáid a bhaint as an liosta seo chun an fhaisnéis a theastóidh uait chun áirithint a dhéanamh ag teirminéal i stáisiún dola a fháil.

  Treoracha chun áirithint a dhéanamh de láimh ag teirminéal i stáisiún dola


  Treoracha céim ar chéim le léaráid chun áirithint a dhéanamh de láimh ag teirminéal i stáisiún dola.

  Éileamh ar admháil athsholáthair

  An bhfuil d’admháil áirithinte caillte agat? Is féidir leat an fhoirm seo a úsáid chun admháil athsholáthair a lorg.

  Treoracha

   

  Íocaíocht

  An sonrasc dola

  Conas a láimhseáiltear sonrascú le Toll Collect? Gheobhaidh tú na sonraí is tábhachtaí anseo.

  Modh íocaíochta ráthaithe, m.sh. cárta creidmheasa

  Bain úsáid as an bhfoirm seo, le do thoil, más mian leat íoc as an dola ag úsáid modh íocaíochta ráthaithe, m.sh. cárta creidmheasa.

  Treoracha

  Modh íocaíochta Cárta breosla

  Bain úsáid as an bhfoirm seo, le  do thoil, más mian leat íoc as an dola ag úsáid chárta breosla.

  Treoracha

  Modh íocaíochta Cuntas creidmheasa

  Bain úsáid as an bhfoirm seo, le do thoil, más mian leat íoc as an dola ag úsáid chuntas creidmheasa.

  Treoracha

  Córas ordaithe dírdhochair Seirbhís chreidmheasa

  Foirm don gCóras Ordaithe Dírdhochair Seirbhís chreidmheasa. Le Toll Collect, cinntítear go ngearrfar muirear ar do bhreisiú creidmheasa go huathoibríoch le dochair dhírigh.

  Treoracha

  Míniú ar an ráiteas cuntais

  Faigheann úsáideoirí cláraithe ráiteas cuntais míosúil. Gheobhaidh tú ráiteas samplach le míniú anseo.

  Míniú ar liosta turas mionsonraithe

  Faigheann úsáideoirí cláraithe liosta turas mionsonraithe gach mí, ach é a lorg. Gheobhaidh tú liosta turas samplach le míniú anseo.

  Liosta turas mionsonraithe csv

  Chun comhad samplach csv a íoslódáil, deaschliceáil ar an nasc.

  Gearán: ráiteas cuntais

  Foirm chun gearán maidir le ráiteas cuntais a chlárú.

  Treoracha

  Gearán: Sonrasc Toll Collect

  Foirm chun gearán a dhéanamh maidir le seirbhís seachas an dola (m.sh. táille ar admháil dhúblach nó ar athsholáthar cárta feithicle).

  Treoracha

  Gearán maidir le cealú áirithinte/admháil áirithinte

  Foirm chun gearán a dhéanamh maidir le cealú diúltaithe nó admháil áirithinte.

  Treoracha

   

  Eile

  Faisnéis maidir le mionsonraí na mbealaí reatha

  Lorg sonraí maidir le bealach reatha d’fheithicil ghoidte (bunaithe ar tháille). 

  Treoracha

   

   

  1. Cad is mian leat a dhéanamh a?

   1. Clárú
   2. Cuir in áirithe ar líne
   3. Comhpháirtí seirbhíse a aimsiú
   4. Stáisiúin dola a aimsiú
  2. Beolínte seirbhíse

   Sa Ghearmáin, cuir glaoch ar:
   0800 222 2628*
   Ó thar lear, cuir glaoch ar:
   008000 222 2628*