1. deutsch
 2. english
 3. français
 4. polski
 5. ...more
 1. Veiavgift for lastebiler i Tyskland

  På tyske motorveier og enkelte riksveier er det veiavgiftsplikt for inn- og utenlandske lastebiler f.o.m. 12 tonn tillatt totalvekt. Busser og enkelte andre kjøretøygrupper omfattes ikke av veiavgiftsplikten.

  På oppdrag fra den tyske regjeringen driver Toll Collect et avgiftssystem som beregner og innkrever gebyrene i henhold til nøyaktig antall kjørte kilometer. Systemet har tre ulike muligheter for booking:

  • automatisk booking via apparat i bilen (OBU)
  • manuell booking ved bomterminalen
  • manuell booking på Internett

  For å kunne benytte deg av automatisk booking og booking på Internett må du registrere bedriften din og kjøretøyene dine hos Toll Collect.

  På denne siden finner du all viktig informasjon, søknadsskjemaer og veiledninger vedrørende veiavgift. Alle skjemaer er på tysk. Du finner hjelp til utfylling på det språk du har valgt.

  Du kan fylle ut skjemaene på datamaskinen og deretter skrive dem ut.
  Husk underskrift!
  Postadressen og faksnummeret vårt finner du på skjemaene.
  Vennligst ikke send ett skjema flere ganger. Dette vil forsinke behandlingen

  Grunnlag

  Brukerinformasjon

  Brosjyre med all informasjon om den tyske veiavgiften for lastebiler.

  Veiavgift for lastebiler i Tyskland

  Brosjyren gir en kort oversikt over den tyske veiavgiften for lastebiler.

  Framstillingsmåte

  Denne brosjyren gir en kort oversikt over bookingsmulighetene i veiavgiftssystemet for lastebiler.

  TOLL2GO-påmelding

  Lenke til påmelding for TOLL2GO-servicen fra ASFINAG og Toll Collect. Med TOLL2GO kan du også bruke Toll Collect OBU ved innkreving av veiavgift i Østerrike.

   

  Registrering, endring, avmelding

  Brukerregistrering (inndatamaske)

  Her kan du engangsregistrere deg eller bedriften din som bruker hos Toll Collect. For flere oppdrag til oss bes du bruke de respektive skjemaene

  Brukerregistrering

  Her finner du skjemaet som PDF-fil.

  Hjelp til utfylling

  Kjøretøyregistrering

  Her kan du registrere kjøretøyet ditt online hos Toll Collect.

  Kjøretøyregistrering

  Her finner du skjemaet som PDF-fil.

  Hjelp til utfylling

  Melding om avregistrering

  Med dette skjemaet kan du avregistrere de registrerte kjøretøyene dine. Dette er kun mulig dersom OBU-en alt er demontert eller dersom det ikke har vært en OBU innebygget i kjøretøyet.

  Hjelp til utfylling

  Endringer kjøretøysdata

  Med dette skjemaet kan du få foretatt endringer av kjøretøysdataene dine som er registrert hos Toll Collect (TOLL-EasyChange).

  Hjelp til utfylling

  Ikke avgiftspliktige kjøretøy
  (inndatamaske)

  Iht. loven om avgift på riks-/motorveier  er bestemte kjøretøy fritatt fra avgiftsplikten for tunge lastebiler.  Med dette skjemaet søker du om at Toll Collect på dine vegne registrerer kjøretøy som ikke avgiftspliktig, forlenger en registrering eller stryker et registreringsnummer fra listen over kjøretøy som er fritatt fra veiavgift. Nærmere informasjon finner du i utfyllingshjelpen.

  Ikke avgiftspliktige kjøretøy

  Her finner du skjemaet som PDF-fil.

  Hjelp til utfylling

  Endring adresse og tjenester

  Har du ny adresse? Eller ønsker du å motta avgiftsoversikten pr. e-post? Her finner du det nødvendige skjemaet.

  Hjelp til utfylling

  Endringer firmabetegnelse/juridisk form, avtaleovertakelse

  Vennligst informer oss om endringer av firmanavn eller bedriftens juridiske form på dette skjemaet.

  Hjelp til utfylling

  Betalingsmiddel med betalingsgaranti, f.eks. kredittkort

  Vennligst bruk dette skjemaet dersom du ønsker å betale veiavgiften med et betalingsmiddel med betalingsgaranti, som f.eks. kredittkort.

  Hjelp til utfylling

  Betalingsmåte Bensinkort

  Vennligst bruk dette skjemaet hvis du ønsker å betale veiavgiften med bensinkort.

  Hjelp til utfylling

  Betalingsmåte Avregning tilgodehavende

  Vennligst bruk dette skjemaet hvis du ønsker å betale veiavgiften med avregning av tilgodehavende.

  Hjelp til utfylling

  Tilgodehavendeservice med direkte trekk (belastning)

  Skjema for tilgodehavendeservice med direkte trekk (belastning). Med det sørger Toll Collect for at ditt tilgodehavende lades opp automatisk via direkte trekk (belastning).

  Hjelp til utfylling

   

  Automatisk bestilling via apparat i bilen (OBU)

  Alltid i kontakt

  Tips og informasjon for at OBU-en og DSRC-modulen skal fungere feilfritt. 

  Servicepartner-nett

  Hos vår servicepartner får du et apparat til lastebilen din.

  OBU-bruksanvisninger

  Her finner du bruksanvisningen for apparatet ditt.

   

  Manuell booking

  Bomterminal-nett

  Liste over alle bomterminaler

  Kontrolliste for booking ved bomterminalen

  På dette skjemaet kan du på forhånd notere informasjon du trenger for booking ved bomterminalen.

  Anvisning for booking ved bomterminalen

  Anvisning i bilder – hjelp for booking ved bomterminalen

  Rekvirere reservebilag

  Har du mistet bookingsbilaget ditt? Med dette skjemaet kan du rekvirere et reservebilag.

  Hjelp til utfylling

   

  Avregning

  Avgiftsavregningen

  Hvordan fungerer avregningen med Toll Collect? Her finner du den viktigste informasjonen om dette temaet.

  Betalingsmiddel med betalingsgaranti, f.eks. kredittkort

  Vennligst bruk dette skjemaet dersom du ønsker å betale veiavgiften med et betalingsmiddel med betalingsgaranti, som f.eks. kredittkort.

  Hjelp til utfylling

  Betalingsmåte Bensinkort

  Vennligst bruk dette skjemaet hvis du ønsker å betale veiavgiften med bensinkort.

  Hjelp til utfylling

  Betalingsmåte Avregning tilgodehavende

  Vennligst bruk dette skjemaet hvis du ønsker å betale veiavgiften med avregning av tilgodehavende.

  Hjelp til utfylling

  Tilgodehavendeservice med direkte trekk (belastning)

  Skjema for tilgodehavendeservice med direkte trekk (belastning). Med det sørger Toll Collect for at ditt tilgodehavende lades opp automatisk via direkte trekk (belastning).

  Hjelp til utfylling

  Forklaring til oversikten over veiavgiften

  Registrerte brukere mottar en oversikt over veiavgiften en gang i måneden. Her finner du et eksempel med forklaringer.

  Forklaring til oversikten over de enkelte turene

  Om ønskelig får registerte brukere en oversikt over de enkelte turene. Her finner du et eksempel med forklaringer.

  Oversikt over de enkelte turene csv

  Klikk med høyre museknapp på lenken for å laste ned en csv-malfil.

  Reklamasjon oversikt over veiavgiften

  Skjema for reklamasjon på en oversikt over veiavgift

  Hjelp til utfylling

  Reklamasjon Toll Collect faktura

  Skjema for reklamasjon på tilleggsytelser i sammenheng med veiavgiften (f.eks. gebyr for ekstra regning eller gebyr for utstedelse av reservebilkort)

  Hjelp til utfylling

  Reklamasjon avbestilling/posteringsbilag

  Skjema for reklamasjon på en avvist avbestilling eller på et bookingsbilag (posteringsbilag).

  Hjelp til utfylling

   

  Andre

  Informasjon om aktuelle strekningsdataer

  Rekvirering av kostnadspliktig informasjon om aktuelle strekningsdataer for stjålne lastebiler

  Hjelp til utfylling

   

   

  1. Hva ønsker du å gjøre?

   1. Registrere
   2. Bestille online
   3. Finne servicepartner
   4. Finne bomstasjon
  2. Servicetelefonnumre

   Telefonsamtaler fra Tyskland:
   0800 222 2628*
   Telefonsamtaler fra utlandet:
   008000 222 2628*