1. deutsch
 2. english
 3. français
 4. polski
 5. ...more
 1. Systém mýta pre nákladnú dopravu v Nemecku

  Na nemeckých diaľniciach a vybraných spolkových cestách podliehajú domáce i zahraničné nákladné vozidlá od 12 ton prípustnej celkovej hmotnosti povinnosti platiť mýtne. Pre autobusy a určité iné vozidlá táto povinnosť neplatí. Spoločnosť Toll Collect bola spolkovou vládou poverená prevádzkovať systém mýta, ktorý vypočítava a vyberá poplatky presne podľa dĺžky použitého úseku. Systém ponúka tri rôzne možnosti rezervácie:

  • automatickú rezerváciu palubným prístrojom (OBU)
  • manuálnu rezerváciu na termináli na výber mýtneho
  • manuálnu rezerváciu cez internet

  Pre používanie automatickej rezervácie alebo rezervácie cez internet musíte rezervovať Vašu firmu a Vaše vozidlá do systému Toll Collect. Na tejto stránke nájdete všetky dôležité informácie, žiadosti a návody súvisiace s mýtom. Všetky formuláre sú v nemčine. Pomoc a návody na vypĺňanie nájdete vo zvolenom jazyku.

  Formuláre môžte vyplniť cez počítač a následne vytlačiť. Nezabudnite na váš podpis! Našu adresu a číslo faxu nájdete na formulári. Prosím, formuláre nezasielajte viackrát. Viacnásobné zaslanie spomaľuje spracovanie.

  Základné informácie

  Informácie pre užívateľov

  Brožúra so všetkými informáciami o nemeckom systéme mýta pre nákladnú dopravu

  Systém mýta pre nákladnú dopravu v Nemecku 

  Tento prospekt poskytuje krátky prehľad o systéme mýta pre nákladnú dopravu v Nemecku.

  Možnosti registrácie / rezervácie

  Tento prospekt poskytuje krátky prehľad o spôsoboch rezervácie v systéme mýta pre nákladnú dopravu.

  TOLL2GO prihlásenie

  Odkaz na prihlásenie na službu TOLL2GO spoločností ASFINAG a Toll Collect. Pomocou služby TOLL2GO môžete používať palubný prístroj OBU firmy Toll Collect aj pre výber mýta v Rakúsku.

   

  Registrácia, zmeny, odhlásenie

  Registrácia užívateľa (vstupná maska)

  Tu sa vy, alebo váš podnik, jednorázovo zaregistrujte ako užívateľ v spoločnosti Toll Collect. Pre ďalšie objednávky u nás, používajte  prosím na to určené formuláre.

  Registrácia užívateľa

  Tu nájdete formulár ako PDF súbor.

  Pomoc pri vypĺňaní

  Registrácia vozidla

  Tu môžte online zaregistrovať vaše vozidlo u spoločnosti Toll Collect. 

  Registrácia vozidla

  Tu nájdete formulár ako PDF súbor.

  Pomoc pri vypĺňaní

  Odhlásenie vozidla

  Týmto formulárom môžete odhlásiť Vaše registrované vozidlá. To je možné len keď palubný prístroj OBU už je demontovaný alebo ešte nebol zabudovaný.

  Pomoc pri vypĺňaní

  Zmena – Údaje o vozidle

  Tu môžete zažiadať o zmenu údajov o Vašom vozidle zaregistrovanom v systéme Toll Collect (TOLL-EasyChange).

  Pomoc pri vypĺňaní

  Vozidlá bez výberu mýta
  (vstupná maska)

  Podľa Zákona o mýte za užívanie diaľnic a spolkových ciest (BFStrMG) sú určité vozidlá oslobodené od mýtneho pre ťažké vozidlá. Týmto formulárom požiadate Toll Collect o registráciu vozidiel ako nepodliehajúcich mýtnemu, o predĺženie registrácie alebo o vymazanie značiek (ŠPZ) zo zoznamu vozidiel oslobodených od mýtneho. Ďalšie informácie nájdete v Pomoci pri vypĺňaní.

  Vozidlá bez výberu mýta

  Tu nájdete formulár ako PDF súbor.

  Pomoc pri vypĺňaní

  Zmena – Adresa a služby

  Zmenila sa vaša adresa? Chcete dostávať vyúčtovanie mýtneho cez email? Tu nájdete vhodný formulár.

  Pomoc pri vypĺňaní

  Zmena – Názov firmy / právna forma, prevzatie zmluvy

  Týmto formulárom nám prosím oznámte zmenu názvu firmy alebo jej právnej formy.

  Pomoc pri vypĺňaní

  Spôsob platby s platobnou zárukou,
  napr. kreditná karta

  Prosím použite tento formulár, ak chcete mýto zaplatiť spôsobom platby s platobnou zárukou, napr. kreditná karta.

  Pomoc pri vypĺňaní

  Spôsob platby Tankovacia karta

  Prosím použite tento formulár, ak chcete mýto zaplatiť tankovacou kartou.

  Pomoc pri vypĺňaní

  Spôsob platby Zúčtovanie
  prostredníctvom vkladového účtu

  Prosím použite tento formulár, ak chcete mýto zaplatiť prostredníctvom vkladového účtu.

  Pomoc pri vypĺňaní

  Spôsob priameho inkasa Kreditový servis

  Formulár pre spôsob priameho inkasa a kreditový servis. Spoločnosť Toll Collect pritom zabezpečí automatické dobitie Vášho kreditu formou inkasa.

  Pomoc pri vypĺňaní

   

  Automatická rezervácia palubným prístrojom (OBU)

  Vždy v kontakte

  Rady a informácie, aby Váš palubný prístroj OBU a modul DSRC fungovali bezchybne.

  Sieť servisných partnerov

  Palubný prístroj pre Vaše nákladné vozidlo dostanete u našich servisných partneroch

  Návod na obsluhu palubného prístroja OBU

  Tu nájdete návod na obsluhu Vášho palubného prístroja.

   

  Manuálna rezervácia

  Sieť mýtnych stanovíšt

  Zoznam všetkých stanovíšt terminálov na výber mýtneho

  Kontrolný zoznam pre rezerváciu cez terminály na výber mýtneho

  Na tomto predtisku si môžete zaznamenať údaje potrebné pri rezervácii na termináli na výber mýtneho

  Návod pre rezerváciu cez terminály pre výber mýtneho

  Návod s obrázkami – tu nájdete pomoc pri rezervácii na termináli pre výber mýtneho

  Žiadosť o náhradný doklad

  Stratil sa Vám doklad o rezervácii? Týmto formulárom môžete zažiadať o vystavenie náhradného zúčtovacieho dokladu.

  Pomoc pri vypĺňaní

   

  Vyúčtovanie

  Vyúčtovanie mýtneho

  Ako funguje vyúčtovanie u Toll Collect? Tu nájdete najdôležitejšie informácie o tejto téme.

  Spôsob platby s platobnou zárukou,
  napr. kreditná karta

  Prosím použite tento formulár, ak chcete mýto zaplatiť spôsobom platby s platobnou zárukou, napr. kreditná karta.

  Pomoc pri vypĺňaní

  Spôsob platby Tankovacia karta

  Prosím použite tento formulár, ak chcete mýto zaplatiť tankovacou kartou.

  Pomoc pri vypĺňaní

  Spôsob platby Zúčtovanie
  prostredníctvom vkladového účtu

  Prosím použite tento formulár, ak chcete mýto zaplatiť prostredníctvom vkladového účtu.

  Pomoc pri vypĺňaní

  Spôsob priameho inkasa Kreditový servis

  Formulár pre spôsob priameho inkasa a kreditový servis. Spoločnosť Toll Collect pritom zabezpečí automatické dobitie Vášho kreditu formou inkasa.

  Pomoc pri vypĺňaní

  Zostavenie mýtneho s vysvetlivkami

  Registrovaní užívatelia dostávajú každý mesiac Výpis vyúčtovania mýtneho. Tu nájdete príklad s vysvetlivkami.

  Výkaz jednotlivých jázd s vysvetlivkami

  Na želanie dostanú registrovaní užívatelia aj mesačný Výkaz jednotlivých jázd. Tu nájdete príklad s vysvetlivkami.

  Výkaz jednotlivých jázd (csv súbor)

  Vzor csv súboru si môžete stiahnuť kliknutím pravým tlačidlom myši na odkaz.

  Reklamácia zostavenia mýtneho

  Pomocou tohto formulára môžete reklamovať Výpis vyúčtovania mýtneho.

  Pomoc pri vypĺňaní

  Reklamácia faktúry Toll Collect

  Pomocou tohto formulára môžete reklamovať dodatočné služby súvisiace s mýtom (napr. poplatok za náhradnú faktúru alebo poplatok za nahradenie karty vozidla).

  Pomoc pri vypĺňaní

  Reklamácia storna / zúčtovacieho dokladu

  Týmto formulárom môžete reklamovať zamietnuté stornovanie alebo doklad o rezervácii.

  Pomoc pri vypĺňaní

   

  Ďalšie informácie

  Informácie o aktuálnych prejazdených trasách

  Žiadosť o platenú informáciu o aktuálnych trasách prejdených odcudzenými nákladnými vozidlami

  Pomoc pri vypĺňaní

   

   

  1. Akú činnosť chcete vykonať?

   1. Registrovať
   2. Zarezervovať online
   3. Vyhľadať servisného partnera
   4. Vyhľadať miesto na výber mýtneho
  2. Linky servisnej podpory

   Telefónne číslo v rámci Nemecka:
   0800 222 2628*
   Telefónne číslo zo zahraničia:
   008000 222 2628*