1. deutsch
 2. english
 3. français
 4. polski
 5. ...more
 1. Cestnina za tovorna vozila v Nemčiji

  Na nemških avtocestah in nekaterih državnih cestah velja obveznost plačila cestnine za domača in tuja tovorna vozila, ki presegajo 12 t skupne dovoljene teže. Avtobusi in nekatere druge skupine vozil niso zavezani k plačilu cestnine.

  Po nalogu Zvezne vlade upravlja družba Toll Collect cestninski sistem, v katerem se pristojbine obračunavajo in pobirajo glede na uporabo in sicer do kilometra natančno. Sistem omogoča tri različne načine evidentiranja:

  • samodejno evidentiranje s pomočjo naprave v vozilu (OBU)
  • ročno evidentiranje na cestninskem terminalu
  • ročno evidentiranje prek spleta

  Če želite uporabljati samodejno in spletno evidentiranje, morate svoje podjetje in svoja vozila registrirati pri družbi Toll Collect.

  Na tej strani boste našli vse pomembne informacije, vloge in navodila v zvezi s cestnino. Vsi obrazci so v nemškem jeziku. Navodila za izpolnjevanje so na voljo v jeziku, ki ga izberete.

  Obrazce lahko izpolnite na računalniku in jih nato natisnete.
  Ne pozabite prosim podpisa!
  Naš poštni naslov in številko faksa lahko najdete na obrazcih.
  Obrazcev prosim ne pošiljajte večkrat. Večkratne kopije zavlačujejo obdelavo.

  Osnove

  Informacije za uporabnika

  Brošura z vsemi podatki o nemški cestnini za tovorna vozila

  Cestnina za tovorna vozila v Nemčiji

  Ta zloženka vam omogoča hiter vpogled v nemški sistem cestninjenja tovornih vozil

  Načini evidentiranja

  Ta zloženka vam omogoča hiter pregled načinov evidentiranja v sistemu cestninjenja tovornih vozil

  Prijava TOLL2GO

  Povezava do prijave v storitev  TOLL2GO, ki jo ponujata družbi ASFINAG in Toll Collect. Z uporabo storitve TOLL2GO lahko uporabljate napravo v vozilu Toll Collect tudi za plačevanje cestnine v Avstriji.

   

  Registracija, spremembe, odjava

  Registracija uporabnika
  (Vhodna maska)

  Tukaj lahko, enkrat za vselej, prijavite sebe ali svoje podjetje kot uporabnika Toll Collect. Za nadaljnja naročila uporabite ustrezne obrazce.

  Registracija uporabnika

  Tukaj boste našli obrazec v obliki PDF datoteke

  Pomoč za izpolnitev

  Registracija vozila

  Tukaj lahko pri Toll Collect prek spleta prijavite svoje vozilo

  Registracija vozila

  Tukaj boste našli obrazec v obliki PDF datoteke

  Pomoč za izpolnitev

  Odjava vozila

  S tem obrazcem lahko odjavite svoja registrirana vozila. To je možno le tedaj, ko je bila OBU že demontirana ali pa sploh ni bila vgrajena.

  Pomoč za izpolnitev

  Sprememba podatkov o vozilu

  S tem obrazcem lahko naročite spremembo podatkov o vašem vozilu, ki je registrirano pri družbi  Toll Collect (TOLL-EasyChange).

  Pomoč za izpolnitev

  Vozila brez obveznosti plačevanja cestnine
  (vhodna maska)

  Skladno z Zakonom o cestnini na zveznih magistralnih cestah so določena vozila oproščena plačila cestnine za težka tovorna vozila. S tem obrazcem pri družbi Toll Collect naročite ali podaljšate registracijo vozil brez obveznosti plačevanja cestnine oz. naročite izbris registrske oznake s seznama vozil, ki so oproščena plačila cestnine. Dodatne informacije boste našli v rubriki Pomoč pri izpolnjevanju.

  Vozila brez obveznosti plačevanja cestnine

  Tukaj boste našli obrazec v obliki PDF datoteke.

  Pomoč za izpolnitev

  Sprememba naslova in storitev

  Želite spremeniti svoj naslov? Ali dobivati pregled cestnine po E-pošti? Tukaj boste našli ustrezni obrazec.

  Pomoč za izpolnitev

  Sprememba naziva/pravne oblike podjetja, prenos pogodbe

  Prosimo vas, da nas s tem obrazcem obvestite o spremembi naziva ali pravne oblike vašega podjetja.

  Pomoč za izpolnitev

  Plačilno sredstvo z garancijo plačila, npr. kreditna kartica

  Uporabite prosim tale obrazec, če želite za plačevanje cestnine uporabiti plačilno sredstvo z garancijo plačila, npr. kreditno kartico.

  Pomoč za izpolnitev

  Plačilni postopek kartica za gorivo

  Uporabite prosim tale obrazec, če želite cestnino plačevati s kartico za gorivo.

  Pomoč za izpolnitev

  Plačilni postopek Depozitni obračun

  Uporabite prosim tale obrazec, če želite, da se cestnino obračunava prek depozitnega računa.

  Pomoč za izpolnitev

  Trajni nalog depozitne storitve

  Obrazec za trajni nalog depozitne storitve. Toll Collect bo poskrbel, da bo vaše stanje samodejno naloženo v skladu z obremenitvijo.

  Pomoč za izpolnitev

   

  Samodejno evidentiranje z napravo v vozilu (OBU)

  Vedno povezani

  Napotki in informacije za brezhibno delovanje vaše OBU in modula DSRC. 

  Mreža servisnih partnerjev

  Napravo v vozilu za svoje tovorno vozilo dobite pri naših servisnih partnerjih.

  Navodila za uporabo OBU

  Tukaj boste našli navodila za uporabo naprave v vozilu.

   

  Ročno evidentiranje

  Mreža cestninskih postaj

  Seznam vseh lokacij cestninskih terminalov

  Kontrolni seznam za evidentiranje na cestninskem terminalu

  Na tem obrazcu si lahko vnaprej zabeležite podatke, ki jih boste potrebovali pri evidentiranju na cestninskem terminalu.

  Navodila za evidentiranje na cestninskem terminalu

  Slikovna navodila - pomoč pri evidentiranju na cestninskem terminalu

  Zahteva za nadomestno potrdilo

  Ali ste izgubili potrdilo o evidentiranju? S tem obrazcem lahko zahtevate kopijo potrdila.

  Pomoč za izpolnitev

   

  Obračun

  Obračun cestnine

  Kako deluje obračun pri družbi Toll Collect? Tukaj boste našli najpomembnejše informacije na to temo.

  Plačilno sredstvo z garancijo plačila,
  npr. kreditna kartica

  Uporabite prosim tale obrazec, če želite za plačevanje cestnine uporabiti plačilno sredstvo z garancijo plačila, npr. kreditno kartico.

  Pomoč za izpolnitev

  Plačilni postopek kartica za gorivo

  Uporabite prosim tale obrazec, če želite cestnino plačevati s kartico za gorivo.

  Pomoč za izpolnitev

  Plačilni postopek Depozitni obračun

  Uporabite prosim tale obrazec, če želite, da se cestnino obračunava prek depozitnega računa.

  Pomoč za izpolnitev

  Trajni nalog depozitne storitve

  Obrazec za trajni nalog depozitne storitve. Toll Collect bo poskrbel, da bo vaše stanje samodejno naloženo v skladu z obremenitvijo.

  Pomoč za izpolnitev

  Pojasnjen pregled cestnine

  Registrirani uporabniki prejmejo enkrat mesečno pregled cestnine. Tukaj boste našli primer s pojasnili.

  Pojasnjeno dokazilo o posameznih vožnjah

  Na zahtevo prejmejo registrirani uporabniki enkrat mesečno dokazilo o posameznih vožnjah. Tukaj boste našli primer s pojasnili.

  Dokazilo o posameznih vožnjah csv

  Za prenos vzorčne datoteke csv, prosimo, kliknite na povezavo z desno miškino tipko.

  Reklamacija pregleda cestnine

  Obrazec za reklamacijo pregleda cestnine

  Pomoč za izpolnitev

  Reklamacija računa Toll Collect

  Obrazec za reklamacijo dodatne storitve v povezavi s cestnino (npr. pristojbine za kopijo računa ali izdajo nadomestne kartice v vozilu)

  Pomoč za izpolnitev

  Reklamacija odpovedi/dokazila o evidentiranju

  Obrazec za reklamacijo zavrnjene stornacije ali dokazila o evidentiranju.

  Pomoč za izpolnitev

   

  Drugo

  Informacija o aktualnih podatkih o odsekih

  Vloga za plačljivo informacijo o trenutnih podatkih o odsekih za ukradena vozila

  Pomoč za izpolnitev

   

   

  1. Kaj želite storiti?

   1. Registracija
   2. Spletna registracija
   3. Iskanje servisnega partnerja
   4. Iskanje cestninskih postaj
  2. Servisna vroča linija

   Klici i z Nemčije:
   0800 222 2628*
   Klici iz tujine:
   008000 222 2628*