Използвате остарял браузър. Затова е възможно част от съдържанието на тази интернет страница да не се показва правилно. Моля, актуализирайте Вашия браузър. Ако компютърът Ви принадлежи към мрежа, обърнете се към администратора.

Напускане на мобилната зона

Тази страница не може да бъде показана идеално на мобилни крайни устройства. Продължавате въпреки това?

Toll Collect Toll Collect

Гореща линия за обслужване

  • Обаждания от Германия:
  • 0800 222 26 28 *
  • Обаждания извън Германия:
  • 00800 0 222 26 28 *

* безплатно, цените на мобилни мрежи могат да се различават

Закръгляния

Пътната такса, която трябва да се плати, се изчислява с помощта на изминатите пътни отсечки. Пътните отсечки са определени от Федералното правителство. Всички отсечки и дължини на отсечки се публикуват от федералната служба за товарен автотранспорт (BAG) на www.mauttabelle.de .

Пътната такса се изчислява поотделно за всяка пътна отсечка и се закръгля до втория знак след запетаята. Едва след това сумите на пътната такса от всички отсечки се събират. По тази причина дължимата пътна такса може да се различава от очакваната пътна такса. За онагледяване на този ефект служи следният пример:


Таблица показва закръгляването на сумата на пътните такси

 

Към началото на страницата

Build: 34.4.3.0, Content: undefined, Node: tpm2r603