Използвате остарял браузър. Затова е възможно част от съдържанието на тази интернет страница да не се показва правилно. Моля, актуализирайте Вашия браузър. Ако компютърът Ви принадлежи към мрежа, обърнете се към администратора.

Напускане на мобилната зона

Тази страница не може да бъде показана идеално на мобилни крайни устройства. Продължавате въпреки това?

Toll Collect Toll Collect

Гореща линия за обслужване

  • Обаждания от Германия:
  • 0800 222 26 28 *
  • Обаждания извън Германия:
  • 00800 0 222 26 28 *

* безплатно, цените на мобилни мрежи могат да се различават

Кредитни карти

При плащане чрез кредитна карта първо трябва да сключите договор с оператор на кредитни карти. След това пътната такса се удържа съгласно Вашия договор за кредитната карта.

Toll Collect е сключила различни споразумения с операторите на карти. Затова, моля, съблюдавайте кои условия трябва да бъдат изпълнени за съответното платежно средство. За повече информация, моля, обърнете се към оператора на картата.

Информация за DVB Account можете да получите тук.

Информация за American Express Card можете да получите тук.

Избор на този начин на заплащане

За регистрирани клиенти

Просто изберете начина на заплащане в клиентския портал.
Ако нямате достъп до клиентския портал, обърнете се към нашето клиентско обслужване.

Информация относно клиентския портал

За нерегистрирани клиенти

При вписване автоматично се настройва начин на заплащане отчитане по кредитна сметка. По-късно можете да промените начина на заплащане в клиентския портал.

Онлайн регистрация

Гореща линия за обслужване

  • Обаждания от Германия:
  • 0800 222 26 28 *
  • Обаждания извън Германия:
  • 00800 0 222 26 28 *
Към началото на страницата

Build: 34.4.3.0, Content: undefined, Node: tpm2r605