Отчитане по кредитна сметка

При отчитането по кредитна сметка авансово превеждате сума по кредитната си сметка в Toll Collect. Важно е кредитната Ви сметка винаги да е достатъчно заредена преди да тръгнете на път. Тогава възникващата пътна такса ще бъде изтеглена от Вашата кредитна сума.

Искате ли да не се грижите постоянно за попълването на кредитната сметка? Тогава услугата за директен дебит е интересна алтернатива за Вас.

Дебит Toll Collect

Ето как функционира това

Можете да попълните Вашата кредитна сума за пътна такса чрез вноска по следната сметка:

Получател:Toll Collect GmbH
Банка:Helaba (в онлайн банкирането може да бъде показано различно име)
IBAN:DE88 3005 0000 0001 6401 19
Код BIC/Swift:WELADEDD
Основание за превод:Вашият потребителски номер XXXXXXX (пример: 1234567) и ключовата дума пътна такса

Адресът на банката за преводи от чужбина е:

Helaba
Uerdinger Straße 88
40474 Düsseldorf

Актуалното състояние на сметката можете да проверите по телефона на нашата гореща линия за обслужване. Моля, пригответе Вашия главен PIN код за оторизация.

Ако трябва да се действа бързо

Моля, при попълването на Вашата кредитна сметка съблюдавайте обичайните срокове за извършване на банковите услуги. Те могат да се различават в зависимост от банката или държавата.

Ако трябва да се действа по-бързо, можете да попълните Вашата кредитна сума за пътни такси в рамките на деня с кредитна карта чрез Paytoll.

www.paytoll.eu

Избор на този начин на заплащане

За регистрирани клиенти

Просто изберете начина на заплащане в клиентския портал.

Ако нямате достъп до клиентския портал, обърнете се към нашето клиентско обслужване.

Информация относно клиентския портал

За нерегистрирани клиенти

При вписване автоматично се настройва начин на заплащане отчитане по кредитна сметка. По-късно можете да промените начина на заплащане в клиентския портал.

Онлайн регистрация

Други препоръки