Кредитни карти

При плащане чрез кредитна карта първо трябва да сключите договор с оператор на кредитни карти. След това пътната такса се удържа съгласно Вашия договор за кредитната карта.

Toll Collect е сключила различни споразумения с операторите на карти. Затова, моля, съблюдавайте кои условия трябва да бъдат изпълнени за съответното платежно средство. За повече информация, моля, обърнете се към оператора на картата.

Избор на този начин на заплащане

За регистрирани клиенти

Просто изберете начина на заплащане в клиентския портал.

Ако нямате достъп до клиентския портал, обърнете се към нашето клиентско обслужване.

Информация относно клиентския портал

За нерегистрирани клиенти

При вписване автоматично се настройва начин на заплащане отчитане по кредитна сметка. По-късно можете да промените начина на заплащане в клиентския портал.

Онлайн регистрация

Други препоръки