Дебит Toll Collect

Методът на прякото дебитиране е особено елементарен и лесен начин на заплащане. Toll Collect събира чрез базово дебитиране в зоната SEPA дължимите суми от Вашата банкова сметка.

Ето как функционира това

Записвате банковите си данни в Клиентския портал на Toll Collect. След това Toll Collect ще изтегля всички бъдещи дължими плащания от Вашата банкова сметка. Преди всяко изтегляне ще получавате известие по имейл за сумата, която ще бъде приспадната.

Предимствата за Вас са очевидни:

  • Получавате целеви срок от до 30 дни
  • Прозрачност на изчисленията: Вашата ведомост за пътните такси и удържаната сума съответстват
  • Услугата за директен дебит е безплатна за Вас – Toll Collect не събира допълнителни такси
  • Toll Collect Ви предоставя неограничен лимит на каране при плащания без неизправности

Избор на този начин на заплащане

За регистрирани клиенти

Просто изберете начина на заплащане в клиентския портал.

Ако нямате достъп до клиентския портал, обърнете се към нашето клиентско обслужване.

Информация относно клиентския портал

За нерегистрирани клиенти

При вписване автоматично се настройва начин на заплащане отчитане по кредитна сметка. По-късно можете да промените начина на заплащане в клиентския портал.

Онлайн регистрация

Други препоръки