Декларация за защита на личните данни за онлайн кандидатстване

Използване на Вашите данни в рамките на онлайн кандидатстването

Toll Collect обработва данните от Вашата кандидатура изключително в рамките на процедурата по кандидатстване. Обработката на данните от Вашата кандидатура става за целите на предварителния подбор на персонала и подбора на персонала на базата на § 26 ал. 1 изр. 1 от Федералния закон за защита на данните. Ако в рамките на процедурата по кандидатстване не изберем Вас, Вашите данни ще бъдат изтрити шест месеца след нейното приключване. Запаметяването за този срок става на базата на чл. 6, ал. 1, подал. 1 б. f от Общия регламент за защита на данните. То служи като гаранция в случай, че подадете жалба съгласно Общия закон за равното третиране за неспазване на процедурата по кандидатстване. Ако изберете този вариант, ще обработим данните от кандидатурата Ви на базата на чл. 6, ал. 1, подал. 1 б. f от Общия регламент за защита на данните DSGVO в рамките на метода и след това ще ги изтрием. В случай че сте бил/а поканен/а на интервю от нас и сте заявил/а компенсация на Вашите пътни разходи, ще обработим данните, свързани с компенсацията, на базата на чл. 6, ал. 1, подал. 1 б. b от Общия регламент за защита на данните. Ще изтрием тези данни след 12 години на базата на законовите си задължения за съхранението им. Ако изберем Вас в рамките на процедурата по кандидатстване, ще прехвърлим Вашите данни в регулярния процес на управление на персонала, в който те се обработват в съответствие със законовите изисквания.

Предоставяне на личните данни

Предоставянето на данните не е предвидено нито по закон, нито по договор; необходимо е обаче за целите на провеждането на процеса на кандидатстване. Няма задължение за предоставянето на данните. Непредоставянето на данните обаче би могло доведе до това, да не можем да Ви вземем предвид за дадена позиция, която трябва да бъде заета. Непредоставянето на данните, необходими за компенсацията на пътни разходи, означава също, че е възможно да не можем да Ви компенсираме тези разходи.

Предаване на трета държава

Ако кандидатствате директно в Toll Collect чрез портала за работа StepStone, StepStone Deutschland GmbH функционира като обработчик на данни за Toll Collect. StepStone Deutschland GmbH използва Akamai Technologies, Inc. като доставчик на услуги за сигурност, което може да доведе до прехвърлянето на данни в САЩ. Akamai Technologies, Inc. се подчинява на EU-US Privacy Shield, за който Европейската комисия е определила адекватността на нивото на защита на данните.

Без автоматизирано вземане на решения

В рамките на процедурата по кандидатстване, Toll Collect няма да Ви подлага на никакви автоматизирани индивидуални решения, които да имат правни последици за Вас или да Ви засегнат по подобен начин.

Вашите права

Имате следните права спрямо нас по отношение на Вашите лични данни:

  • право на информация,
  • право на корекция,
  • право на изтриване („право да бъдеш забравен/а“),
  • право на ограничаване на обработката,
  • право на възражение срещу обработката,
  • право на преносимост на данните.

Имате право да оттеглите съгласието си по всяко време. Законността на обработката остава непроменена от отмяната до момента на оттеглянето. Освен това имате право да се оплачете пред надзорен орган по защита на данните относно обработката на личните Ви данни от Toll Collect.

Лице за контакт

Ако имате допълнителни въпроси относно обработката на Вашите лични данни, моля, отнесете ги до karriere@toll-collect.de . Името и данните за контакт на отговорника за обработката на данни в рамките на онлайн кандидатстването, можете да намерите в нашата Информация за предприятието .

Име и данни за контакт на отговорника за обработката на данни

Фирмен отговорник за защитата на личните данни
Toll Collect GmbH
10875 Berlin

tc_datenschutz@toll-collect.de