Използвате остарял браузър. Затова е възможно част от съдържанието на тази интернет страница да не се показва правилно. Моля, актуализирайте Вашия браузър. Ако компютърът Ви принадлежи към мрежа, обърнете се към администратора.

Напускане на мобилната зона

Тази страница не може да бъде показана идеално на мобилни крайни устройства. Продължавате въпреки това?

Toll Collect Toll Collect

Гореща линия за обслужване

 • Обаждания от Германия:
 • 0800 222 26 28 *
 • Обаждания извън Германия:
 • 00800 0 222 26 28 *

* безплатно, цените на мобилни мрежи могат да се различават

Автоматично регистриране с бордови уред за автомобил

Пътната такса може да е толкова лесна: Правите само няколко настройки. Останалото се изпълнява автоматично от бордовия уред за автомобил.

Бордови уред за автомобил в товарен автомобил

Клиент отива при сервизен партньор за монтиране на бордови уред за автомобил

За кого?

Автоматичното регистриране с бордовия уред за автомобил (OBU) се предлага, когато искате да се справите с пътната такса с възможно най-малко усилия. Ако уредът е монтиран в товарния автомобил, водачът вече не трябва ръчно да се регистрира на терминал, чрез приложение или в интернет.

За да можете да използвате бордовия уред за автомобил, първо трябва да регистрирате Вашето предприятие или Вашите облагаеми с пътна такса превозни средства в Toll Collect.

Регистрация в Toll Collect


Сервизен партньор подготвя монтирането на бордови уред за автомобил

Монтаж на бордови уред за автомобил

Щом получите потвърждение за вписването на Вашия товарен автомобил от нас, можете да си уговорите час при оторизиран сервизен партньор за монтаж на бордови уред за автомобил. Такива специално подбрани и обучени от Toll Collect сервизи има в цяла Германия, както и в други европейски страни.

В бордовия уред за автомобил се въвеждат непроменящите се специфични данни на товарния автомобил, като например клас на вредните емисии. Запаметяват се регистрационният номер на МПС и държавата, в която е регистрирано то. Така се създава еднозначна връзка между регистрационния номер на МПС и бордовия уред за автомобил.

След монтажа на бордовия уред за автомобил ще получите от сервизния партньор инструктаж и ръководства за експлоатация. От своя страна Вие се подписвате на сертификата за монтаж на сервизния партньор, за да потвърдите приемането.

Откриване на сервизен партньор


Водач на товарен автомобил обслужва OBU в товарен автомобил.

Управление на бордовия уред за автомобил

Бордовият уред за автомобил Ви отменя при регистрирането почти напълно. Преди началото на пътуването трябва да проверите някои данни, останалото се извършва автоматично от бордовия уред за автомобил: Уредите предават към централата данните за пътуването и характеристиките на автомобила, които са необходими за събирането на пътната такса. Там се изчислява пътната такса.

Съвети за безпроблемно пътуване

Ръководства за експлоатация

Стартиране на онлайн инструкцията


Сервизен партньор консултира шофьор на товарен автомобил за бордовия уред за автомобил

Разходи

Бордовият уред за автомобил се предоставя безплатно и остава собственост на Toll Collect GmbH.

Освен другото, Вие поемате разходите за

 • монтажа на уреда,
 • демонтажа на уреда,
 • пристигане и отпътуване, както и периоди на престой в рамките на тези дейности.


Монтиране на бордови уред за автомобил: Сервизен партньор поставя уреда

Демонтаж на бордовия уред за автомобил

Бордовият уред за автомобил остава собственост на Toll Collect. Затова трябва да демонтирате уреда и да го върнете на Toll Collect, ако

 • продавате или спирате от движение превозното средство,
 • прекратявате търговските отношения с Toll Collect.

Гореща линия за обслужване

 • Обаждания от Германия:
 • 0800 222 26 28 *
 • Обаждания извън Германия:
 • 00800 0 222 26 28 *

Услуга за пътни такси Австрия


rt_img.media.meta(md_alt_fallback)

В Австрия също можете да заплащате пътната такса за товарни автомобили чрез бордовия уред за автомобил на Toll Collect.

Повече информация

Към началото на страницата

Build: 34.4.3.0, Content: undefined, Node: tpm1r603