Съвети за безпроблемно пътуване

Повреда в бордовия уред за автомобил или на модула DSRC може да доведе до спиране на клиента от Федералната агенция за логистика и мобилност (BALM) в рамките на редовния контрол. По тази причина, моля съблюдавайте следните указания за правилна употреба на бордовия уред за автомобил и неговите компоненти.

OBU

За безпроблемен контакт

 • Моля, не демонтирайте или премествайте бордовия уред за автомобил сам/а. Тези дейности могат да се извършват само от сертифициран сервизен партньор на Toll Collect.
 • Моля, не свързвайте други уреди към бордовия уред за автомобил. Те могат да доведат до повреди или отказ на бордовия уред за автомобил.
 • Разделянето на сигнала на тахометъра, който се използва за системата за автоматично регистриране на пътни такси, може да доведе до повреди или отказ на бордовия уред за автомобил.

Графика с инструкции: Бордовият уред за автомобил не трябва да се мести и към него не трябва да се свързват други устройства.

Винаги в зелената зона

 • Ако бордовият уред за автомобил не функционира правилно (червеният светодиод свети), регистрирайте се ръчно в интернет или приложението.
 • При неизправности на бордовия уред за автомобил, моля, посетете най-близкия сервизен партньор на Toll Collect.
 • При поява на съобщението за грешка „BLOCKED“, моля, свържете се единствено с клиентското обслужване на Toll Collect.

Бордови уред за автомобил със светещ червен светодиод и съобщение за грешка на дисплея

Антена

 • Между GPS (съотв. комби) антената на Toll Collect и другите GPS антени (напр. на навигационни системи) е необходимо минимално разстояние от 300 mm.
 • Между GPS (съотв. комби) антената на Toll Collect и другите антени (мобилна мрежа, радио, CB) е необходимо минимално разстояние от 150 mm.
 • Разстоянията се определят от среда до среда на въпросните антени.
 • Всички антени на Toll Collect са предназначени само за монтирания бордови уред за автомобил.

Размери за разположението на антената за OBU на покрива на кабината на товарния автомобил

Модул DSRC

Свободна видимост

Пространството над модула DSRC, както и 190 mm от водача и 70 mm от страната на спътника трябва да се пазят свободни:

 • Моля, не поставяйте в тази област стикери, плакети, вентилатори или флагчета.
 • Между модула DSRC и предното стъкло не трябва да се поставят предмети.

Графика с инструкции: Обозначение на зоната на предното стъкло на товарния автомобил, където не могат да бъдат разположени елементи, като стикери, знамена, карти пред или над модула DSRC.

Площ без смущения

Електронните продукти могат да предизвикат електромагнитни смущения. По принцип всички уреди, които не са необходими за експлоатацията на автомобила (преди всички трансформатори и осветителни елементи), трябва да се изключват от бордовата мрежа по време на движение, за да се предотвратят възможни смущения.

 • Моля, не оставяйте кабели за телефони, лаптопи, трансформатори или подобни в близост до модула DSRC.

Графика с инструкции: Не поставяйте устройства, като мобилни телефони или лаптопи до модула DSRC

Коректен монтаж

Модулът DSRC трябва винаги да се поставя в предвидената монтажна позиция:

 • Ъгълът на монтаж на модула DSRC не бива да бъде променян.
 • Моля, уверете се в доброто състояние на окабеляването на модула DSRC, а при видими повреди посетете сервизен партньор на Toll Collect.

Графика с инструкции: Позиция на модула DSRC на предното стъкло: отдясно на волана, отдолу, изправен, вертикален, без прегънат кабел