Използвате остарял браузър. Затова е възможно част от съдържанието на тази интернет страница да не се показва правилно. Моля, актуализирайте Вашия браузър. Ако компютърът Ви принадлежи към мрежа, обърнете се към администратора.

Напускане на мобилната зона

Тази страница не може да бъде показана идеално на мобилни крайни устройства. Продължавате въпреки това?

Toll Collect Toll Collect

Гореща линия за обслужване

 • Обаждания от Германия:
 • 0800 222 26 28 *
 • Обаждания извън Германия:
 • 00800 0 222 26 28 *

* безплатно, цените на мобилни мрежи могат да се различават

Съвети за безпроблемно пътуване

Повреда в бордовия уред за автомобил или на модула DSRC може да доведе до спиране на клиента от Федералната служба за товарен автотранспорт (BAG) в рамките на редовния контрол. По тази причина, моля съблюдавайте следните указания за правилна употреба на бордовия уред за автомобил и неговите компоненти.

OBU

За безпроблемен контакт

 • Моля, не демонтирайте или премествайте бордовия уред за автомобил сам/а. Тези дейности могат да се извършват само от сертифициран сервизен партньор на Toll Collect.
 • Моля, не свързвайте други уреди към бордовия уред за автомобил. Те могат да доведат до повреди или отказ на бордовия уред за автомобил.
 • Разделянето на сигнала на тахометъра, който се използва за системата за автоматично регистриране на пътни такси, може да доведе до повреди или отказ на бордовия уред за автомобил.

Винаги в зелената зона

 • Ако бордовият уред за автомобил не функционира правилно (червеният светодиод свети), моля, регистрирайте се ръчно в интернет, чрез приложението или на терминал за пътна такса.
 • При неизправности на бордовия уред за автомобил, моля, посетете най-близкия сервизен партньор на Toll Collect.
 • При поява на съобщението за грешка „BLOCKED“, моля, свържете се единствено с клиентското обслужване на Toll Collect.

Антени

 • Между GPS (съотв. комби) антената на Toll Collect и другите GPS антени (напр. на навигационни системи) е необходимо минимално разстояние от 300 mm.
 • Между GPS (съотв. комби) антената на Toll Collect и другите антени (мобилна мрежа, радио, CB) е необходимо минимално разстояние от 150 mm.
 • Разстоянията се определят от среда до среда на въпросните антени.
 • Всички антени на Toll Collect са предназначени само за монтирания бордови уред за автомобил.

Модул DSRC

Свободна видимост

Пространството над модула DSRC, както и 190 mm от водача и 70 mm от страната на спътника трябва да се пазят свободни:

 • Моля, не поставяйте в тази област стикери, плакети, вентилатори или флагчета.
 • Между модула DSRC и предното стъкло не трябва да се поставят предмети.

Площ без смущения

Електронните продукти могат да предизвикат електромагнитни смущения. По принцип всички уреди, които не са необходими за експлоатацията на автомобила (преди всички трансформатори и осветителни елементи), трябва да се изключват от бордовата мрежа по време на движение, за да се предотвратят възможни смущения.

 • Моля, не оставяйте кабели за телефони, лаптопи, трансформатори или подобни в близост до модула DSRC.

Коректен монтаж

Модулът DSRC трябва винаги да се поставя в предвидената монтажна позиция:

 • Ъгълът на монтаж на модула DSRC не бива да бъде променян.
 • Моля, уверете се в доброто състояние на окабеляването на модула DSRC, а при видими повреди посетете сервизен партньор на Toll Collect.

Гореща линия за обслужване

 • Обаждания от Германия:
 • 0800 222 26 28 *
 • Обаждания извън Германия:
 • 008000 222 26 28 *
Към началото на страницата

Build: 34.4.3.0, Content: undefined, Node: tpm2r603