Използвате остарял браузър. Затова е възможно част от съдържанието на тази интернет страница да не се показва правилно. Моля, актуализирайте Вашия браузър. Ако компютърът Ви принадлежи към мрежа, обърнете се към администратора.

Напускане на мобилната зона

Тази страница не може да бъде показана идеално на мобилни крайни устройства. Продължавате въпреки това?

Toll Collect Toll Collect

Гореща линия за обслужване

  • Обаждания от Германия:
  • 0800 222 26 28 *
  • Обаждания извън Германия:
  • 00800 0 222 26 28 *

* безплатно, цените на мобилни мрежи могат да се различават

Informationen in Leichter Sprache

Dieser Text ist in Leichter Sprache geschrieben.

Damit es alle besser verstehen.

Es gibt den Text auch in schwerer Sprache.

Über Toll Collect

Hier wird erklärt:

  • Wer ist Toll Collect?
  • Was macht Toll Collect?

Mehr...

Zurechtfinden auf dieser Internetseite

Hier wird erklärt:

  • Was steht alles auf dieser Internet·seite?
  • Wie finden Sie die Informationen?

Mehr...

Erklärung zur Barriere·freiheit

Hier wird erklärt:

  • Was ist Barriere·freiheit?
  • Ist diese Seite barriere·frei?

Mehr...

Към началото на страницата

Build: 34.4.3.0, Content: undefined, Node: tpm2r603