Указания за използване за Cisco Webex Teams и Webex Meetings

Общи указания

Като Потребител създавате следната информация:

 • Записване на срещи и разговори
 • качени данни

Създадената от Вас информация не остава в Платформата, ако тя бъде изтрита от Вас.

Изтрити зони: Срокът за изтриване е 60 дни

Дефиниции и изисквания

Раздел

 • При създаване на зона винаги трябва да се определя модератор. Модераторът трябва да е служител на Toll Collect.
 • Преди напускане на зоната модераторът трябва да провери дали към зоната има други съотнесени лица. Модерирането се предава на друго лице в зоната или модераторът премахва всички лица, изтрива всички данни и затваря зоната.

Чат съдържание

 • При споделянето на съдържание в чата до едно или повече лица трябва да се съблюдават следните точки:
  • Отнася ли се тази информация до всички?
  • Поверителни ли са данните?
  • Подходящо ли е споделянето чрез чат; при необходимост от проследяемост би ли било изпращането по имейл по-подходящо?
  • Необходими ли са данните и след прекратяване на срещата?
  • Чатът не заменя документация. Трябва да се провери дали обменените данни са приети в документация или са основа за протокол на срещата.
  • Препоръчително е модераторът да реши дали данните да бъдат изтрити след приключване на срещата.
 • Инструментът предоставя възможност за обмен на информация чрез различни среди, по този начин не трябва да се заменят/заобикалят установени процеси.

Срещи

 • Видео обаждане
  • Уверете се, че на заден план няма поверителна информация, като напр. планове в офиса. Като алтернатива съществува задаването на фонова картина.
 • Споделяне на екран
  • Споделяйте само релевантни прозорци.
  • Споделяйте само информация, която участниците трябва да виждат, т.е. неповерителна информация, която може да се разпространи чрез заснемане на екрана.
 • Модераторът или канещият трябва да прекъсне телеконференцията в края на срещата.

Допълнителна информация

Teams представя участниците в чата с допълнително подчертаване. Участниците в чата от Toll Collect-Chat трябва да проверят дали разговорът трябва да се проведе вътрешно за Toll Collect, или заедно с външни лица.