Процедура при възможни нарушения, свързани с пътната такса

Ако получите писмо от нас, можете да направите следното.


Шофьор стои пред своя товарен автомобил

Благодарим Ви, че подкрепяте финансирането на германската транспортна инфраструктура с нас!

При почти всички проверки установяваме, че пътната такса е платена правилно. За редките случаи, в които получавате известие или формуляр за даване на становище, тук ще намерите цялата информация за възможните причини.

Проверете дали сте получили писмо за тип 1 или тип 2. Тези данни може да намерите горе вдясно в титулната част.

Писмо тип 1

Броят на осите, теглото или класът на вредните емисии е бил зададен неправилно по време на пътуването и разликата до вече платената пътна такса ще бъде събрана впоследствие.

Имате две възможности:

  • Ако сте съгласни с предварителното уведомление, преведете сумата за последващо събиране в рамките на седем дни от получаване на уведомлението към Федералната агенция за логистика и мобилност (BALM). Задължително посочете касовия код. Касовият код ще откриете на първата страница на известието.
  • Ако не се съгласявате с Предварителното уведомление, изпратете мотивите си и копие от талоните на моторното превозно средство и ремаркето на mautkontrolle@toll-collect.de.
Разяснения по писмо тип 1 (PDF, 212 KB)

Писмо тип 2

Бордово устройство (OBU)

Ако използвате бордови уред за автомобил (OBU), може да не е записал никакви данни за пътна такса. Една от причините за това може да бъде напр. изразходваната кредитна сума. Може да проверите кои пътувания са записани правилно във Вашата спецификация на отделните пропътувани отсечки.

Ще проверим за Вас Вашите отчетени пътувания, ако ни съобщите действително пропътуваната(ите) отсечка(и) във формуляра за даване на становище и го изпратите на mautkontrolle@toll-collect.de .

Ръчни регистрации през приложението и онлайн

Ако сте направили ръчна регистрация, може да сте пътували извън срока на валидност на Вашата регистрация или да сте използвали пътища, различни от тези, които сте регистрирали. Неправилно въведен регистрационен номер на МПС също може да е източник на грешка.

Ще проверим Вашата регистрация, ако изпратите копие от квитанцията си за регистриране в системата на mautkontrolle@toll-collect.de . Моля допълнително да ни съобщите действително пропътуваната(ите) отсечка(и) във формуляра за даване на становище.