Използвате остарял браузър. Затова е възможно част от съдържанието на тази интернет страница да не се показва правилно. Моля, актуализирайте Вашия браузър. Ако компютърът Ви принадлежи към мрежа, обърнете се към администратора.

Напускане на мобилната зона

Тази страница не може да бъде показана идеално на мобилни крайни устройства. Продължавате въпреки това?

Toll Collect Toll Collect

Гореща линия за обслужване

  • Обаждания от Германия:
  • 0800 222 26 28 *
  • Обаждания извън Германия:
  • 00800 0 222 26 28 *

* безплатно, цените на мобилни мрежи могат да се различават

Процедура при възможни нарушения, свързани с пътната такса

Ако получите писмо от нас, можете да направите следното.


Шофьор стои пред своя товарен автомобил

Благодарим Ви, че подкрепяте финансирането на германската транспортна инфраструктура с нас!

При почти всички проверки установяваме, че пътната такса е платена правилно. За редките случаи, в които получавате известие или формуляр за даване на становище, тук ще намерите цялата информация за възможните причини.

Моля, проверете дали сте получили писмо за тип 1 или тип 2. Тези показания може да намерите горе вдясно в заглавката на писмото.

Писмо тип 1

Броят на осите, теглото или класът на вредните емисии са били зададени неправилно по време на пътуването и разликата до вече платената пътна такса ще бъде събрана впоследствие.

Имате две възможности:

  • Ако сте съгласни с предварителното решение, преведете сумата за последващо събиране на Федералната служба за товарен автотранспорт (BAG) в рамките на седем дни от получаване на известието. Задължително посочете касовия код. Касовият код ще откриете на първата страница на известието.

  • Ако не сте съгласни с предварителното решение, изпратете мотивите си и копие от талоните на моторното превозно средство и ремаркето на mautkontrolle@toll-collect.de.

Разяснения по писмо тип 1

Писмо тип 2

Бордово устройство (OBU)

Ако използвате бордово устройство (OBU), то може да не е записало никакви данни за пътна такса. Една от причините за това може да бъде например изразходваната кредитна сума. Може да проверите кои пътувания са записани правилно във Вашата спецификация на отделните пропътувани отсечки.

Ще проверим за Вас Вашите отчетени пътувания, ако ни съобщите действително пропътуваната(ите) отсечка(и) във формуляра за даване на становище и го изпратите на mautkontrolle@toll-collect.de.

Къде мога да намеря общ преглед на моите все още нефактурирани пътувания?

Какво се попълва във формуляра за даване на становище (Anhörungsbogen)?

Разяснения по писмо тип 2

Ръчни регистрации през приложението и онлайн

Ако сте направили ръчна регистрация, може да сте пътували извън срока на валидност на Вашата регистрация или да сте използвали пътища, различни от тези, които сте регистрирали. Неправилно въведен регистрационен номер на МПС също може да е източник на грешка.

Ще проверим Вашата регистрация, ако изпратите копие от квитанцията си за регистриране в системата на mautkontrolle@toll-collect.de. Моля допълнително да ни съобщите действително пропътуваната(ите) отсечка(и) във формуляра за даване на становище.

Какво се попълва във формуляра за даване на становище (Anhörungsbogen)?

Разяснения по писмо тип 2

Гореща линия за обслужване

  • Обаждания от Германия:
  • 0800 222 26 28 *
  • Обаждания извън Германия:
  • 00800 0 222 26 28 *
Към началото на страницата

Build: 34.4.3.0, Content: undefined, Node: tpm2r605