Контрол по федералните шосета

Контролните колони ще проверяват спазването на облагането с пътна такса на федералните шосета.


Товарен автомобил се преминава покрай синя контролна колона на Toll Collect по федералнo шосе.

Контролните колони ще проверяват преминаващите покрай тях облагаеми с пътна такса превозни средства. Облагането с пътна такса в Германия съществува на автомагистрали и федерални шосета за превозни средства и състави от превозни средства с допустимо общо тегло от 7,5 и повече тона. До контролната централа ще се предават само данните на автомобили, при които има съмнение, че пътната такса не е платена или е платена неправилно.

Колоните не са камери за превишена скорост

За разлика от контролните мостове на автомагистралите, колоните се нуждаят от значително по-малко място и поради това се вписват по-добре в ландшафта. Колоните са проектирани в такива цветове, че да се изключи тяхното объркване с уредите за контрол на скоростта.

В допълнение към стълбовете, мобилният контрол от Федерална агенция за логистика и мобилност следи за спазването на облагането с пътна такса по федералните шосета.

Информация за контрола на пътната такса за товарни автомобили

Видео: Колоната не е камера за превишена скорост

Видео: Колоната не е камера за превишена скорост

Видео: Как функционира контролната колона?

Видео: Как функционира контролната колона?

Вашите лица за контакт