Използвате остарял браузър. Затова е възможно част от съдържанието на тази интернет страница да не се показва правилно. Моля, актуализирайте Вашия браузър. Ако компютърът Ви принадлежи към мрежа, обърнете се към администратора.

Напускане на мобилната зона

Тази страница не може да бъде показана идеално на мобилни крайни устройства. Продължавате въпреки това?

Toll Collect Toll Collect

Гореща линия за обслужване

 • Обаждания от Германия:
 • 0800 222 26 28 *
 • Обаждания извън Германия:
 • 00800 0 222 26 28 *

* безплатно, цените на мобилни мрежи могат да се различават

Промяна при освобождаване от пътна такса на автомобили на природен газ


Индикатор за гориво в превозно средство на природен газ

Берлин, 06.07.2021

Освобождаването от пътна такса за товарни автомобили, задвижвани с природен газ, важи от 1 октомври 2021 г. само за автомобили на природен газ, които фабрично са оборудвани за работа със CNG (Compressed Natural Gas), LNG (Liquefied Natural Gas) или са доставени като двугоривни двигатели с LNG/дизел и разполагат с разрешително за система съгласно Регламент (ЕО) № 595/2009. Те трябва да отговарят на клас на вредните емисии Евро VI и производителят на превозното средство да ги е конфигурирал за работа предимно с природен газ още като нови автомобили преди първата регистрация съгласно пътните разпоредби. За допълнително преоборудвани автомобили или такива с добавени резервоари за природен газ, както и за автомобили на природен газ, които не спадат към клас на вредните емисии Евро VI, освобождаването от пътна такса отпада на 30 септември 2021 г.

До 30 септември 2021 г. тези превозни средства може да продължат да са регистрирани в списъка с освободени от пътна такса автомобили на Toll Collect, когато се задвижват напълно или предимно с природен газ. Към това спадат товарни автомобили, които се задвижват със CNG, LNG или NG (Natural Gas). Не са освободени задвижваните с LPG (Liquefied Petroleum Gas).

Резервоарите за природен газ трябва да имат следната минимална вместимост:

 • CNG: минимум 300 литра или 50 кг;
 • LNG: минимум 300 литра или 115 кг;
 • NG: минимум 300 литра.

С приключването на деня на 30 септември 2021 г. всички регистрирани преоборудвани автомобили на природен газ се изтриват от списъка с освободени от пътна такса превозни средства. От 1 октомври 2021 г. те подлежат на облагане с пътна такса. Toll Collect ще информира собствениците на автомобили за това.

Гореща линия за обслужване

 • Обаждания от Германия:
 • 0800 222 26 28 *
 • Обаждания извън Германия:
 • 00800 0 222 26 28 *

Информационен бюлетин

С нашия информационен бюлетин получавате актуалната информация относно пътната такса за товарни автомобили по имейл.

Абониране за бюлетин

Въпроси?

Въпроси? Просто потърсете в нашата богата колекция от въпроси и отговори

Към Въпроси и отговори

Към началото на страницата

Build: 34.4.3.0, Content: undefined, Node: tpm2r603