Използвате остарял браузър. Затова е възможно част от съдържанието на тази интернет страница да не се показва правилно. Моля, актуализирайте Вашия браузър. Ако компютърът Ви принадлежи към мрежа, обърнете се към администратора.

Напускане на мобилната зона

Тази страница не може да бъде показана идеално на мобилни крайни устройства. Продължавате въпреки това?

Toll Collect Toll Collect

Гореща линия за обслужване

  • Обаждания от Германия:
  • 0800 222 26 28 *
  • Обаждания извън Германия:
  • 00800 0 222 26 28 *

* безплатно, цените на мобилни мрежи могат да се различават

Директен дебит Toll Collect

Берлин, 20.07.2021

Tранспортните и логистичните предприятия може да заплащат сумите за пътната такса чрез дебит Toll Collect директно при фирмата за събиране на пътни такси. Всеки втори клиент заплаща пътните си такси директно в Toll Collect. При това дебитът Toll Collect и сега е най-предпочитаният начин на заплащане към Toll Collect.

Начинът на заплащане чрез дебит Toll Collect може да се използва от клиентите безплатно. С цел на плащане до 30 дни след първото пътуване пътната такса се дебитира веднъж месечно. Клиентите получават информация по имейл, преди сумата да бъде дебитирана от сметката. Така целият метод е прозрачен за клиентите и гарантира сигурност при планирането. Ако имате запитвания, служителите от отдела по обслужване на клиенти на Toll Collect са директните партньори за контакт.

Клиентите могат лесно да преминат към директен дебит Toll Collect. Регистрирани в Toll Collect транспортни и логистични предприятия в клиентския портал избират начина на заплащане „Директен дебит Toll Collect“ и посочват своите IBAN и имейл адрес. След това могат веднага да използват начина на заплащане. Съгласието за директен дебит по SEPA, както и изпращането до банката вече не са необходими.

Гореща линия за обслужване

  • Обаждания от Германия:
  • 0800 222 26 28 *
  • Обаждания извън Германия:
  • 00800 0 222 26 28 *

Информационен бюлетин

С нашия информационен бюлетин получавате актуалната информация относно пътната такса за товарни автомобили по имейл.

Абониране за бюлетин

Въпроси?

Въпроси? Просто потърсете в нашата богата колекция от въпроси и отговори

Към Въпроси и отговори

Към началото на страницата

Build: 34.4.3.0, Content: undefined, Node: tpm2r605