Промяна на тарифите за пътната такса за товарни автомобили със задна дата от 28.10.2020 г.


Върху разпечатана ведомост за пътните такси лежат химикалка и пари в брой.
Берлин,

От 1 октомври 2021 г. са валидни нови тарифи за пътната такса. Делът на инфраструктурните разходи в размера на пътната такса се понижава със задна дата от деня на решението на Европейския съд на 28 октомври 2020 г. Делът на разходите за замърсяване на въздуха ще се увеличава в бъдеще. Като цяло тарифите за пътната такса на километър леко се понижават в зависимост от класа на вредните емисии.

На 28 октомври 2020 г. Европейският съд (ЕС) възрази срещу начисляването на разходи на Пътна полиция при изчисляване на пътните разходи. Поради това Федерална република Германия актуализира изчислението на пътните разходи. Изменението на закона, с което тарифите за пътната такса също се коригират със задна дата за периода от 28 октомври 2020 г. до 30 септември 2021 г. въз основа на преизчислението на пътните разходи, ще влезе в сила на 1 октомври 2021 г.

Тук ще откриете таблицата с тарифите за пътната такса от 1 октомври 2021 г.

За пътувания в периода от 28 октомври 2020 г. до 30 септември 2021 г. може да бъде подадено заявление за компенсация на част от пътната такса. Обхватът на компенсацията за размера на пътната такса от подгрупа “Инфраструктурни разходи” зависи от класа според теглото и възлиза на:

  • От 7,5 т до под 12 т ДОТ*: Компенсация от 1,5 цент/км
  • От 12 т до 18 т ДОТ*: Компенсация от 0,3 цент/км
  • Над 18 т ДОТ* с до 3 оси: Компенсация от 0,5 цент/км
  • Над 18 т ДОТ* с 4 или повече оси: Компенсация от 0,5 цент/км

*допустимо общо тегло

За да могат да бъдат взети под внимание всички пътувания, препоръчваме на клиентите да подават заявление за компенсация само при наличие на всички ведомости за пътните такси или отчетни документи за този период, т.е. след 1 октомври 2021 г. Клиентите могат да предявят своите претенции до края на 2023 г.

В момента се извършва подготовка за максимално опростяване на заявлението. По този въпрос своевременно ще бъде изнесена информация на интернет страницата на Федералната служба за товарен автотранспорт (BAG).

За да могат при изчислението да се вземат предвид всички пътувания до края на 30 септември 2021 г., се изискват всички квитанции до тази дата. Тъй като предварително няма правно основание, обработката може да се извърши едва след влизането в сила на закона на 1 октомври 2021 г. След този момент обработката на вашето заявление ще отнеме известно време. Затова Федералната служба за товарен автотранспорт (BAG) моли за търпение. Няма да се събира такса за обработка.

Допълнителна информация можете да получите от Федералната служба за товарен автотранспорт (BAG)

Други препоръки