Налична нова актуализация за бордови уреди за автомобил


Водач на товарен автомобил обслужва OBU в товарен автомобил.
Берлин ,

От 30 август 2021 г. се предоставя нова актуализация за повече от един милион бордови уреда за автомобил (OBU). За да получите актуализацията, не е необходимо да карате товарния си автомобили в сервиз. Новият софтуер се прехвърля на OBU чрез мобилна мрежа.

С актуализацията се въвежда нова точка в менюто – „Cash closure“ (приключване на каса). С него се улеснява приключването на касата. Сумите на пътните такси могат да се видят своевременно в клиентския портал под „Non-invoiced journeys“ (Неначислени пътувания).

С актуализацията на софтуера се разширява и изборът от езици за OBU. При бордови уреди за автомобили от типа Bosch водачите могат чрез точката от менюто „LANGUAGE“ (език) освен немски, английски, полски, френски и нидерландски вече да избират и румънски език. Цялата информация в точките от менюто е налична изцяло на тези шест езика.

В нашето ръководство ще намерите указания за това, как да изпълните приключването на касата. Моля, изберете подходящото

Онлайн ръководство Bosch

Онлайн ръководство bграден уред Continental

Онлайн ръководство cвободно монтиран уред Continental

Ръководства за експлоатация

Други препоръки