Използвате остарял браузър. Затова е възможно част от съдържанието на тази интернет страница да не се показва правилно. Моля, актуализирайте Вашия браузър. Ако компютърът Ви принадлежи към мрежа, обърнете се към администратора.

Напускане на мобилната зона

Тази страница не може да бъде показана идеално на мобилни крайни устройства. Продължавате въпреки това?

Toll Collect Toll Collect

Гореща линия за обслужване

  • Обаждания от Германия:
  • 0800 222 26 28 *
  • Обаждания извън Германия:
  • 00800 0 222 26 28 *

* безплатно, цените на мобилни мрежи могат да се различават

Налична нова актуализация за бордови уреди за автомобил


Водач на товарен автомобил обслужва OBU в товарен автомобил.

Берлин , 27.08.2021

От 30 август 2021 г. се предоставя нова актуализация за повече от един милион бордови уреда за автомобил (OBU). За да получите актуализацията, не е необходимо да карате товарния си автомобили в сервиз. Новият софтуер се прехвърля на OBU чрез мобилна мрежа.

С актуализацията се въвежда нова точка в менюто – „Cash closure“ (приключване на каса). С него се улеснява приключването на касата. Сумите на пътните такси могат да се видят своевременно в клиентския портал под „Non-invoiced journeys“ (Неначислени пътувания).

С актуализацията на софтуера се разширява и изборът от езици за OBU. При бордови уреди за автомобили от типа Bosch водачите могат чрез точката от менюто „LANGUAGE“ (език) освен немски, английски, полски, френски и нидерландски вече да избират и румънски език. Цялата информация в точките от менюто е налична изцяло на тези шест езика.

В нашето ръководство ще намерите указания за това, как да изпълните приключването на касата. Моля, изберете подходящото

Онлайн ръководство Bosch

Онлайн ръководство bграден уред Continental

Онлайн ръководство cвободно монтиран уред Continental

Ръководства за експлоатация

Гореща линия за обслужване

  • Обаждания от Германия:
  • 0800 222 26 28 *
  • Обаждания извън Германия:
  • 00800 0 222 26 28 *

Информационен бюлетин

С нашия информационен бюлетин получавате актуалната информация относно пътната такса за товарни автомобили по имейл.

Абониране за бюлетин

Въпроси?

Въпроси? Просто потърсете в нашата богата колекция от въпроси и отговори

Към Въпроси и отговори

Към началото на страницата

Build: 34.4.3.0, Content: undefined, Node: tpm2r605