Нови тарифи на пътните такси от 1 октомври 2021 г.

Берлин,

От 1 октомври 2021 г. в Германия важат нови тарифи за пътната такса за товарни автомобили. Същевременно освобождаването от пътна такса за задвижвани с природен газ превозни средства има нова регулация.

Тарифите за пътна такса важат с обратна сила от 28 октомври 2020 г.

Делът на пътните такси за инфраструктурни разходи спада с обратна сила към 28 октомври 2020 г. За сметка на това нараства делът на разходите за замърсяване на въздуха. Като цяло тарифите за пътната такса на километър леко се понижават в зависимост от класа на вредните емисии.

За пътувания в периода от 28 октомври 2020 г. до 30 септември 2021 г. може да бъде подадено заявление за компенсация на част от пътната такса. Обхватът на компенсацията за размера на пътната такса от подгрупа „Инфраструктурни разходи“ зависи от класа според теглото. Компенсацията може да се поиска от Федералната служба за транспорт на стоки от 3 ноември 2021 г. през онлайн платформата на уебсайта. Тарифите важат и с обратна сила за периода 28 октомври 2020 г. до 30 септември 2021 г. - Освобождаване от пътна такса за превозни средства, задвижвани с природен газ, с нова регулация.

Освобождаване от пътна такса за превозни средства, задвижвани с природен газ, с нова регулация

Освобождаването от пътна такса за товарни автомобили, задвижвани с природен газ, важи от 1 октомври 2021 г. само за превозни средства на природен газ, които фабрично са оборудвани за работа със CNG (Compressed Natural Gas), LNG (Liquefied Natural Gas) или са доставени като двугоривни двигатели с LNG/дизел. Освен това те трябва да разполагат с разрешително за система съгласно Регламент (ЕО) № 595/2009. Превозните средства трябва да отговарят на изискванията за клас на вредните емисии Евро VI и производителят на превозното средство да ги е конфигурирал за работа предимно с природен газ още като нови автомобили преди първата регистрация съгласно пътните разпоредби.

Превозните средства, които допълнително са били преоборудвани, респ. допълнени с един или няколко резервоара за природен газ, от 1 октомври 2021 г. се облагат с пътна такса. Същото важи за превозните средства, задвижвани с природен газ, които не спадат към клас на вредни вещества Eвро VI. Задвижването с LPG (Liquefied Petroleum Gas) по правило подлежи на облагане с пътна такса.

През изминалите седмици Toll Collect информира директно притежателите на задвижвани с природна газ превозни средства за новите регулации.

Допълнителна информация на www.bag.bund.de

Други препоръки