Използвате остарял браузър. Затова е възможно част от съдържанието на тази интернет страница да не се показва правилно. Моля, актуализирайте Вашия браузър. Ако компютърът Ви принадлежи към мрежа, обърнете се към администратора.

Напускане на мобилната зона

Тази страница не може да бъде показана идеално на мобилни крайни устройства. Продължавате въпреки това?

Toll Collect Toll Collect

Гореща линия за обслужване

  • Обаждания от Германия:
  • 0800 222 26 28 *
  • Обаждания извън Германия:
  • 00800 0 222 26 28 *

* безплатно, цените на мобилни мрежи могат да се различават

Нови тарифи на пътните такси от 1 октомври 2021 г.

Берлин, 30.09.2021

От 1 октомври 2021 г. в Германия важат нови тарифи за пътната такса за товарни автомобили. Същевременно освобождаването от пътна такса за задвижвани с природен газ превозни средства има нова регулация.

Тарифите за пътна такса важат с обратна сила от 28 октомври 2020 г.

Делът на пътните такси за инфраструктурни разходи спада с обратна сила към 28 октомври 2020 г. За сметка на това нараства делът на разходите за замърсяване на въздуха. Като цяло тарифите за пътната такса на километър леко се понижават в зависимост от класа на вредните емисии.

За пътувания в периода от 28 октомври 2020 г. до 30 септември 2021 г. може да бъде подадено заявление за компенсация на част от пътната такса. Обхватът на компенсацията за размера на пътната такса от подгрупа „Инфраструктурни разходи“ зависи от класа според теглото. Компенсацията може да се поиска от Федералната служба за транспорт на стоки от 3 ноември 2021 г. през онлайн платформата на уебсайта. Тарифите важат и с обратна сила за периода 28 октомври 2020 г. до 30 септември 2021 г. - Освобождаване от пътна такса за превозни средства, задвижвани с природен газ, с нова регулация.

Често задавани въпроси за възстановяването на пътна такса

Освобождаване от пътна такса за превозни средства, задвижвани с природен газ, с нова регулация

Освобождаването от пътна такса за товарни автомобили, задвижвани с природен газ, важи от 1 октомври 2021 г. само за превозни средства на природен газ, които фабрично са оборудвани за работа със CNG (Compressed Natural Gas), LNG (Liquified Natural Gas) или са доставени като двугоривни двигатели с LNG/дизел. Освен това те трябва да разполагат с разрешително за система съгласно Регламент (ЕО) № 595/2009. Превозните средства трябва да отговарят на изискванията за клас на вредните емисии Евро VI и производителят на превозното средство да ги е конфигурирал за работа предимно с природен газ още като нови автомобили преди първата регистрация съгласно пътните разпоредби.

Превозните средства, които допълнително са били преоборудвани, респ. допълнени с един или няколко резервоара за природен газ, от 1 октомври 2021 г. се облагат с пътна такса. Същото важи за превозните средства, задвижвани с природен газ, които не спадат към клас на вредни вещества Eвро VI. Задвижването с LPG (Liquified Petroleum Gas) по правило подлежи на облагане с пътна такса.

През изминалите седмици Toll Collect информира директно притежателите на задвижвани с природна газ превозни средства за новите регулации.

Често задавани въпроси за освобождаването от пътна такса за превозни средства на природен газ

Допълнителна информация на www.bag.bund.de

Гореща линия за обслужване

  • Обаждания от Германия:
  • 0800 222 26 28 *
  • Обаждания извън Германия:
  • 00800 0 222 26 28 *

Информационен бюлетин

С нашия информационен бюлетин получавате актуалната информация относно пътната такса за товарни автомобили по имейл.

Абониране за бюлетин

Въпроси?

Въпроси? Просто потърсете в нашата богата колекция от въпроси и отговори

Към Въпроси и отговори

Към началото на страницата

Build: 34.4.3.0, Content: undefined, Node: tpm2r605