Заявление за възстановяване: Процедирайте по следния начин

Берлин,

За пътувания в периода от 28.10.2020 г. до 30.09.2021 г. при подаване на заявление към Федералната служба за товарен автотранспорт (BAG) може да се възстанови делът от размера на пътната такса за инфраструктурни разходи.

Възстановяването трябва да се извърши при Федералната служба за товарен автотранспорт (BAG) след 3.11.2021 г. чрез онлайн платформа на уебсайта www.bag.bund.de.

За заявлението са необходими съответните ведомости за пътни такси, които може да изтеглите безплатно в Клиентския портал на Toll Collect. Други документи не може да се предоставят поради защита на личните данни.

Причина за това е, че след 1.10.2021 г. са валидни нови тарифи за пътната такса за товарни автомобили в Германия със задна дата от 28.10.2020 г. Делът от размера на пътната такса за инфраструктурни разходи се намалява, а делът от размера на пътната такса за замърсяване на въздуха се повишава. Като цяло тарифите за пътната такса на километър леко се понижават в зависимост от класа на вредните емисии.

Претенции може да се предявяват до края на 2023 г.

Други препоръки