Планирано адаптиране на тарифите за пътните такси


Пътен знак указва облагането с пътна такса
Берлин,

Законопроект за изменение на Федералния закон за пътната такса за федералните автомагистрали, представен от федералното правителство, предвижда адаптиране на размерите на пътните такси. Проектът се отнася за експертното заключение относно разходите за пътищата в периода 2023 - 2027 г.

Тарифите за пътните такси са установени в Закона за пътната такса за федералните автомагистрали (BFStrMG). Общата сума се получава от отсечката, която е измината от превозно средство или състав от превозни средства по пътища, облагаеми с пътна такса, и размера на пътната такса в цента за километър, който съдържа съответния дял за разходите за поддръжка на инфраструктурата, както и за причинените замърсяване на въздуха и шумово замърсяване, така наречените външни разходи.

При планираното адаптиране на тарифите за пътните такси трябва да се обърне по-голямо внимание предимно на външните разходи за замърсяване на въздуха и шумово замърсяване. В допълнение към досегашното диференциране по екологични класове те ще бъдат диференцирани също и по тегловни категории. В тегловната категория над 18 тона се прави разлика също и по класове според осите.

Очаква се съответното адаптиране на тарифите да влезе в сила на 1 януари 2023 г. Законопроектът трябва да бъде одобрен от законодателя. Подробният проект е на разположение за преглед на интернет страницата на Федералното министерство на цифровите технологии и транспорта (BMDV):

Проект на Пети закон за изменение на Федералния закон за пътните такси пътуване по федералните автомагистрали

Други препоръки