Запознати ли сте вече с предаването на автомобила или автопарка с бордови уред за автомобил?


Представител на транспортна фирма разговаря с двама водачи на товарни автомобили
Берлин,

Избегнете демонтажа на бордовия уред за автомобил, когато продавате автомобила или целия си автопарк на друга компания. С функцията за предаване на автомобил/автопарк можете да предадете до 150 превозни средства директно на новия собственик само с няколко кликвания. Единственото изискване: И двете компании да са регистрирани клиенти на Toll Collect и да имат активен достъп до клиентския портал.

Процедирайте по следния начин: Впишете се в клиентския портал на Toll Collect. В началната страница щракнете върху полето „Предаване на автомобил и флота“ и създайте предложение за предаване. Въведете клиентския номер на приемащия и изберете желания товарен автомобил с бордови уред. Ако купувачът приеме предложението за приемане, товарните автомобили се записват към неговия клиентски акаунт. Когато автомобилите се покажат в акаунта, купувачът може да плати пътните такси за тези товарни автомобили чрез бордовия уред.

Функцията се прилага и за прехвърляне между профили в клиентския портал на една и съща компания, например на различни клонове.

Други препоръки