Използвате остарял браузър. Затова е възможно част от съдържанието на тази интернет страница да не се показва правилно. Моля, актуализирайте Вашия браузър. Ако компютърът Ви принадлежи към мрежа, обърнете се към администратора.

Напускане на мобилната зона

Тази страница не може да бъде показана идеално на мобилни крайни устройства. Продължавате въпреки това?

Toll Collect Toll Collect

Гореща линия за обслужване

  • Обаждания от Германия:
  • 0800 222 26 28 *
  • Обаждания извън Германия:
  • 00800 0 222 26 28 *

* безплатно, цените на мобилни мрежи могат да се различават

Клиентски портал с нови функции


Превозвач държи таблет пред товарния си автомобил, на екрана се вижда клиентският портал на Toll Collect.

Берлин, 06.06.2016

От този момент в клиентския портал на Toll Collect се предоставят на разположение многобройни нови услуги. Клиентският портал е достъпен денонощно и 365 дни в годината. От новите функции ще имат полза повече от 200 000 вписани в Toll Collect местни и чуждестранни предприятия за транспорт и логистика с техните 1,2 милиона регистрирани автомобила. Предприятията сега са още по-гъвкави, що се отнася до обстоятелствата около пътната такса.

Досега можеше само да се вписват автомобили или да се променят данните за товарните автомобили. Сега новият клиент може директно да се регистрира онлайн в Toll Collect. Всички предприятия, регистрирани в Toll Collect, могат да изтеглят ведомостите си за пътните такси от клиентския портал, да разгледат все още неначислените пътувания и отново да отписват от регистрация автомобилите. Освен това можете сами да променяте адреса или данните на лицето за контакт или да заявявате нов начин на заплащане. Чрез клиентския портал тези данни могат да се коригират бързо и без усложнения. Освен това в клиентския портал могат да се открият с един поглед всички писма за потвърждение и разписки, които Toll Collect изпраща на предприятията. Това спестява време, дава прегледност и прозрачност.

Новите клиенти получават данните си за достъп до клиентския портал директно при онлайн регистрацията. Предприятията за транспорт и логистика, които вече са клиенти на Toll Collect и искат да използват клиентския портал, могат да изискат необходимия код за активация чрез формуляра за контакт или чрез горещата линия за обслужване. След активирането на интернет акаунта в клиентския портал могат да бъдат създадени до десет подакаунта за различните оторизации. Така се гарантира, че всички в транспортното предприятие, които трябва да имат достъп до данните, ще имат достъп до портала денонощно.

Видео относно клиентския портал

Гореща линия за обслужване

  • Обаждания от Германия:
  • 0800 222 26 28 *
  • Обаждания извън Германия:
  • 00800 0 222 26 28 *

Информационен бюлетин

С нашия информационен бюлетин получавате актуалната информация относно пътната такса за товарни автомобили по имейл.

Абониране за бюлетин

Въпроси?

Въпроси? Просто потърсете в нашата богата колекция от въпроси и отговори

Към Въпроси и отговори

Към началото на страницата

Build: 34.4.0.0, Content: undefined, Node: tpm2r603