Използвате остарял браузър. Затова е възможно част от съдържанието на тази интернет страница да не се показва правилно. Моля, актуализирайте Вашия браузър. Ако компютърът Ви принадлежи към мрежа, обърнете се към администратора.

Напускане на мобилната зона

Тази страница не може да бъде показана идеално на мобилни крайни устройства. Продължавате въпреки това?

Toll Collect Toll Collect

Гореща линия за обслужване

  • Обаждания от Германия:
  • 0800 222 26 28 *
  • Обаждания извън Германия:
  • 00800 0 222 26 28 *

* безплатно, цените на мобилни мрежи могат да се различават

Стартирана нова ръчна процедура за регистриране


Шофьор на товарен автомобил при регистрирането на терминал за пътна такса

Берлин, 18.12.2017

От днес пътната такса за товарни автомобили може да се плаща чрез новата система за ръчно регистриране. Регистрирането е възможно онлайн чрез стационарен компютър и мобилно чрез смартфон или таблет. Същевременно, с въвеждането на новото онлайн регистриране, се прекратява досегашното регистриране чрез интернет. Освен това стартира изграждането на общо 1100 терминала за пътна такса от ново поколение.

С планираното разширяване на пътната такса за товарни автомобили към 1 юли 2018 г. близо 40 000 километра федерални шосета стават облагаеми с пътна такса. За да обезпечи събирането на пътните такси по тази значително по-голяма пътна мрежа, фирма Toll Collect усъвършенства технически системата за събиране на пътни такси. Ръчното регистриране в системата става по-гъвкаво, а по този начин и по-удобно за клиента. Бъдещият акцент ще е върху онлайн регистрирането. Терминалите за пътна такса допълват новите мобилни канали за регистриране. Това дава възможност за значително намаляване на броя на терминалите.

Онлайн регистриране

Онлайн регистрирането заменя досегашното регистриране чрез интернет. По тази причина данните за достъп вече няма да бъдат валидни. Клиентите, които вече са регистрирани в Toll Collect, могат да използват своите данни за достъп до клиентския портал за новото онлайн регистриране. Новост е, че и нерегистрираните клиенти ще могат да се регистрират онлайн. За целта може да се използва всяко крайно устройство с възможност за връзка с интернет. Онлайн регистрирането се поддържа от най-често използваните интернет браузъри. От пролетта на 2018 г. още едно приложение ще улесни регистрирането чрез смартфон и таблет.

Нови терминали за пътна такса

Същевременно е стартирано изграждането на 1100 нови терминала за пътна такса, които занапред да допълнят онлайн регистрирането. Те се поставят в Германия и в пограничните ѝ държави, и са разположени в близост до пътни възли, крайпътни заведения, паркинги за товарни автомобили и бензиностанции. До приключването на въвеждането през май 2018 г. пътната такса за товарни автомобили ще може да се регистрира на досегашните терминали за пътна такса – където те все още не са демонтирани. Принципно в този период трябва да се има предвид, че отсечките, регистрирани по стария ръчен метод, могат да се сторнират само на старите терминали за пътна такса. Същото важи за отсечки, които са регистрирани по новия ръчен метод. При тях евентуално необходимото сторниране е възможно само на новите терминали или чрез онлайн регистрирането. Принципно в рамките на доразработения ръчен метод регистрирането и сторнирането може да се извършва по всички начини за регистриране. Това също е подобрение в сравнение с досегашния ръчен метод за регистриране.

През 2-то тримесечие на 2018 г. оставащите стари терминали за пътна такса ще се изключват, след което регистрирането на тези устройства вече няма да бъде възможно.

Нов потребителски интерфейс

Независимо от това, дали клиентът използва смартфон, таблет, стационарен компютър или терминал за пътна такса за регистриране, той винаги ще вижда един и същ потребителски интерфейс. Той се адаптира към съответното устройство и дава възможност за лесно опериране от страна на клиента. Регистрирането е възможно на следните езици: немски, английски, френски и полски.

Лесно разбираемата, интуитивна навигация в менюто помага на клиента да плати бързо и сигурно пътната такса. С избора на стартова, целева и попътни точки предложеният маршрут може да се оптимизира. В бъдеще дори необлагаемите с пътна такса отсечки ще се включват в маршрута, като за тях, разбира се, няма да се начислява такса. При изчислението на отсечките се използват автоматично специфичните данни за автомобила, за да се определят маршрутите, които товарният автомобил може да използва без ограничения (като напр. блокади или ограничения за теглото). В края на своя процес по регистриране клиентът получава описание на пътя и може да разпечата тези навигационни упътвания, да ги изпрати по имейл, да ги изтегли или да си изпрати номера на регистриране в системата чрез SMS на своя телефон.

Услуги за нерегистрирани клиенти и нови платежни средства

Всеки клиент може да използва всеки един наличен начин за ръчно регистриране в системата, без да се налага преди това да се вписва в системата на Toll Collect. Освен това новото ръчно регистриране в системата предлага допълнителна услуга за нерегистрираните клиенти: Със създаването на един акаунт за регистриране можете да запаметите превозните средства, с които често се регистрирате ръчно, пътните отсечки, по които пътувате често, както и до три платежни средства. По този начин процесът на регистриране в системата става още по-ефективен и спестява време на клиента. Клиентът може по всяко време да управлява или да изтрива своите запаметени данни в мобилното приложение или в онлайн регистрирането.

За да може заплащането чрез таблет и смартфон да се извършва лесно и просто, Toll Collect въвежда плащане с карта Paysafecard вместо плащане в брой. Картата Paysafecard може да се закупи в много търговски обекти, пощенски станции както и онлайн.

Гореща линия за обслужване

  • Обаждания от Германия:
  • 0800 222 26 28 *
  • Обаждания извън Германия:
  • 00800 0 222 26 28 *

Информационен бюлетин

С нашия информационен бюлетин получавате актуалната информация относно пътната такса за товарни автомобили по имейл.

Абониране за бюлетин

Въпроси?

Въпроси? Просто потърсете в нашата богата колекция от въпроси и отговори

Към Въпроси и отговори

Към началото на страницата

Build: 34.4.3.0, Content: undefined, Node: tpm2r603