Използвате остарял браузър. Затова е възможно част от съдържанието на тази интернет страница да не се показва правилно. Моля, актуализирайте Вашия браузър. Ако компютърът Ви принадлежи към мрежа, обърнете се към администратора.

Напускане на мобилната зона

Тази страница не може да бъде показана идеално на мобилни крайни устройства. Продължавате въпреки това?

Toll Collect Toll Collect

Гореща линия за обслужване

 • Обаждания от Германия:
 • 0800 222 26 28 *
 • Обаждания извън Германия:
 • 00800 0 222 26 28 *

* безплатно, цените на мобилни мрежи могат да се различават

Нови задължения за сътрудничество от 1 януари 2019 г.


Една ръка записва класа според теглото и според осите на бордови уред за автомобил. Данните се виждат на дисплея на бордовия уред за автомобил.

Берлин, 13.11.2018

Законодателят планира да въведе нови тарифи за пътната такса за товарни автомобили от 1 януари 2019 г. Законодателната процедура към момента все още не е приключила, така че все още могат да настъпят промени. В проектозакона се съдържат нови задължения за сътрудничество за водачите.

Още от юни 2018 г. на бордовия уред за автомобил се виждат новите класове според теглото. До този момент въвеждането беше доброволно. След 1 януари 2019 г. декларирането на класа според теглото в бордовия уред за автомобил е задължително и необходимо. Освен това при превозни средства и състави от превозни средства с допустимо общо тегло над 18 тона трябва да се посочва допълнително и броят на осите. Броят на осите може да се посочва по собствен избор и при по-ниско допустимо общо тегло. Ако класът според теглото не бъде настроен, последствията са налагане на санкция и събиране впоследствие на сумите за пътна такса.

Размер на пътна такса

Размерът на пътната такса за километър се образува от трите компонента за:

 • разходи за инфраструктура съгласно класа според теглото на облагаемите с пътна такса превозни средства или състави от превозни средства. При допустимо общо тегло над 18 тона в допълнение се прави разлика между до 3 и 4 и повече оси,
 • направени разходи във връзка със замърсяването на въздуха, в зависимост от класа на вредните емисии,
 • направени разходи във връзка с шумовото замърсяване от 0,002 евро.

Класове според теглото

Класовете според теглото се диференцират по следния начин:

≥ 7,5 тона – 11,99 тона
≥ 12 тона – ≤18 тона
> 18 тона с до 3 оси
> 18 тона с 4 и повече оси

Важно указание

За да се определи допустимото общо тегло на съставите от превозни средства, се добавят допустимите общи тегла на отделните превозни средства, в отклонение от Правилника за допускане до движението по пътищата. Теглото на опорни елементи и полуприцепи не се взема под внимание.

При въпроси се обръщайте към нашето клиентско обслужване на 0800 2222 628 (за страната) 008000 2222 628 (за чужбина).

Гледайте видео по темата

Гореща линия за обслужване

 • Обаждания от Германия:
 • 0800 222 26 28 *
 • Обаждания извън Германия:
 • 00800 0 222 26 28 *

Информационен бюлетин

С нашия информационен бюлетин получавате актуалната информация относно пътната такса за товарни автомобили по имейл.

Абониране за бюлетин

Въпроси?

Въпроси? Просто потърсете в нашата богата колекция от въпроси и отговори

Към Въпроси и отговори

Към началото на страницата

Build: 34.4.3.0, Content: undefined, Node: tpm2r603