Проверка на настройките на бордовия уред за автомобил в клиентския портал

Берлин,

В клиентския портал ще видите какви класове според осите и според теглото можете да настроите на бордовите уреди за автомобил на Вашите превозни средства.

Нашата инструкция Ви показва как трябва да процедирате.

Инструкция

Други препоръки