Задвижване с природен газ: Съблюдаване на условията за освобождаване от пътна такса

Берлин,

От 1 януари 2019 г. задвижваните с природен газ автомобили се освобождават от пътната такса за товарни автомобили. Освобождаването важи до 31 декември 2020 г. Федералната служба за товарен автотранспорт (BAG) вече е прецизирала условията за освобождаване от пътна такса.

Принципно задвижването трябва да става с NG (Natural Gas), CNG (Compressed Natural Gas) или LNG (Liquefied Natural Gas). Бивалентното задвижване е възможно, като при него дялът на природния газ в нормален режим на автомобила трябва да преобладава значително. Преобладаващото задвижване с природен газ трябва да се докаже с подходящата документация, ако това бъде изискано.

След 1 октомври 2019 г. бивалентните автомобили на природен газ ще се възползват от освобождаването от пътна такса само тогава, когато бъде доказан минимален обем на резервоара за природен газ (един голям или сумата на няколко малки) от 300 литра или при LNG от 115 kg. При доказване на този минимален обем на резервоара важи презумпцията, която в отделни случаи може да се опровергае от Федералната служба за товарен автотранспорт (BAG), че дялът на природния газ при нормалния режим на работа на автомобила значително преобладава. Бивалентните автомобили на природен газ под минималния размер (300 литра или при LNG 115 kg) не се регистрират в Toll Collect като освободени от пътна такса. Вписванията, състояли се преди 1 октомври 2019 г., които не достигат минималния размер, се изтриват.

Не са освободени от пътна такса автомобилите, които се задвижват с LPG (Liquefied Petroleum Gas).

Допълнителна информация можете да получите от Федералната служба за товарен автотранспорт (BAG).

www.bag.bund.de

Други препоръки