Използвате остарял браузър. Затова е възможно част от съдържанието на тази интернет страница да не се показва правилно. Моля, актуализирайте Вашия браузър. Ако компютърът Ви принадлежи към мрежа, обърнете се към администратора.

Напускане на мобилната зона

Тази страница не може да бъде показана идеално на мобилни крайни устройства. Продължавате въпреки това?

Toll Collect Toll Collect

Гореща линия за обслужване

  • Обаждания от Германия:
  • 0800 222 26 28 *
  • Обаждания извън Германия:
  • 00800 0 222 26 28 *

* безплатно, цените на мобилни мрежи могат да се различават

Нов софтуер за бордови уред за автомобил от края на август


Шофьор гледа от кабината на товарния си автомобил

Берлин, 10.07.2020

От края на август 2020 г. актуализация на софтуера на OBU ще донесе различни новости за водачи и предприятия. Информацията за водача става по-еднозначна и ясна. Актуализацията се прехвърля на OBU чрез мобилна мрежа. За целта не е необходимо посещение на сервиз!

Новият софтуер за бордови уред за автомобил предлага на водачите възможността да задействат приключване на касата и така да приключат текущото пътуване. По този начин сумите на пътните такси са налични своевременно в клиентския портал под „Неотчетени пътувания“ за последващо отчитане.

Също така са променени съобщенията за неизправност на бордовия уред на автомобила. Кратка последователност от звукови сигнали на всеки пет минути указва на водача, че събирането на пътни такси е неизправно. Също така светодиодът мига в червено. Водачът трябва да открие най-близкото място за паркиране или почивка, за да потвърди съобщението за грешка на бордовия уред за автомобил с „OK“. След това светодиодът постоянно свети в червено, а звуковите сигнали не се повтарят. Показва се кодът за грешка. След това пътната такса трябва да се регистрира чрез приложението и да се осъществи връзка със сервизен партньор.

Показва се индикация, когато пътува автомобил с тегло <7,5 тона допустимо общо тегло и следователно не е облагаем с пътна такса. На дисплея се показва „DE MAUTFREI“ (DE НЕОБЛАГАЕМ С ПЪТНА ТАКСА). Светодиодът продължава да свети в зелено, защото OBU е готов за работа.

Новост е също, че прехвърлянето на данни за пътните такси се обозначава чрез малък символ с антена. Когато символът изгасне, прехвърлянето е завършено.

Сервизният партньор може в новата точка „Информация“ в менюто бързо да идентифицира и след това отстрани запазените в нея грешки. Това ускорява ремонта и спестява време на водача/предприятието.

Флаер: Преглед на всички промени

Видео: Гледайте през рамото на един водач

Изпробвайте сами: Онлайн ръководство

Гореща линия за обслужване

  • Обаждания от Германия:
  • 0800 222 26 28 *
  • Обаждания извън Германия:
  • 00800 0 222 26 28 *

Информационен бюлетин

С нашия информационен бюлетин получавате актуалната информация относно пътната такса за товарни автомобили по имейл.

Абониране за бюлетин

Въпроси?

Въпроси? Просто потърсете в нашата богата колекция от въпроси и отговори

Към Въпроси и отговори

Към началото на страницата

Build: 34.4.3.0, Content: undefined, Node: tpm2r605