Използвате остарял браузър. Затова е възможно част от съдържанието на тази интернет страница да не се показва правилно. Моля, актуализирайте Вашия браузър. Ако компютърът Ви принадлежи към мрежа, обърнете се към администратора.

Напускане на мобилната зона

Тази страница не може да бъде показана идеално на мобилни крайни устройства. Продължавате въпреки това?

Toll Collect Toll Collect

Гореща линия за обслужване

 • Обаждания от Германия:
 • 0800 222 26 28 *
 • Обаждания извън Германия:
 • 00800 0 222 26 28 *

* безплатно, цените на мобилни мрежи могат да се различават

Освобождаване на превозни средства с природен газ от пътна такса до края на 2023 г.


Индикатор за гориво в превозно средство на природен газ

Берлин, 01.09.2020

Първоначално задвижваните с природен газ автомобили трябваше да са освободени от пътна такса за товарни автомобили само до края на 2020 т. Това освобождаване беше удължено до 31.12.2023 г.

Освободени от пътна такса за товарни автомобили са превозни средства, които изцяло или предимно се задвижват от природен газ. Към това спадат товарни автомобили, които се задвижват с CNG (Compressed Natural Gas), NG (Natural Gas) или LNG (Liquefied Natural Gas). Не са освободени задвижваните с LPG (Liquefied Petroleum Gas).

Резервоарите за природен газ трябва да имат следната минимална вместимост:

 • CNG: минимум 300 литра или 50 кг;
 • LNG: минимум 300 литра или 115 кг;
 • NG: минимум 300 литра.

Вписването като освободено от пътна такса превозно средство в Toll Collect важи за максимум две години и може след това да бъде удължено. Освобождаването от пътна такса за превозни средства с природен газ приключва на 31.12.2023 г.

Допълнителна информация можете да получите от Федералната служба за товарен автотранспорт (BAG)

Гореща линия за обслужване

 • Обаждания от Германия:
 • 0800 222 26 28 *
 • Обаждания извън Германия:
 • 00800 0 222 26 28 *

Информационен бюлетин

С нашия информационен бюлетин получавате актуалната информация относно пътната такса за товарни автомобили по имейл.

Абониране за бюлетин

Въпроси?

Въпроси? Просто потърсете в нашата богата колекция от въпроси и отговори

Към Въпроси и отговори

Към началото на страницата

Build: 34.4.3.0, Content: undefined, Node: tpm2r605