Освобождаване на превозни средства с природен газ от пътна такса до края на 2023 г.


Индикатор за гориво в превозно средство на природен газ
Берлин,

Първоначално задвижваните с природен газ автомобили трябваше да са освободени от пътна такса за товарни автомобили само до края на 2020 т. Това освобождаване беше удължено до 31.12.2023 г.

Освободени от пътна такса за товарни автомобили са превозни средства, които изцяло или предимно се задвижват от природен газ. Към това спадат товарни автомобили, които се задвижват с CNG (Compressed Natural Gas), NG (Natural Gas) или LNG (Liquefied Natural Gas). Не са освободени задвижваните с LPG (Liquefied Petroleum Gas).

Резервоарите за природен газ трябва да имат следната минимална вместимост:

  • CNG: минимум 300 литра или 50 кг;
  • LNG: минимум 300 литра или 115 кг;
  • NG: минимум 300 литра.

Вписването като освободено от пътна такса превозно средство в Toll Collect важи за максимум две години и може след това да бъде удължено. Освобождаването от пътна такса за превозни средства с природен газ приключва на 31.12.2023 г.

Допълнителна информация можете да получите от Федералната служба за товарен автотранспорт (BAG)

Други препоръки