Инструкция за ниша Bosch съгласно стандарта DIN

12. Актуализация на данните, свързани с пътната такса

Това съобщение се показва при стартиране на бордовия уред за автомобил, когато задачата за актуализиране на свързаните с пътната такса данни се извършва от бордовия уред за автомобил. Моля, изчакайте процеса да приключи, при определени обстоятелства бордовият уред за автомобил се рестартира автоматично.

Когато дисплеят премине към стандартния екран и светодиодът свети в зелено, уредът отново е готов за събиране.

Грешка: Моля, коригирайте въведените данни