Инструкция за ниша Bosch съгласно стандарта DIN

9. Информация

Проба

  • Изберете подменю с бутон „OK“ (ОК) .
  • със стрелките < > преминавате между отделните данни.
  • с „OK“ (ОК) бордовият уред за автомобила се връща към основното меню.

Грешка: Моля, коригирайте въведените данни

В меню „INFO“ (информация) може да извиквате данни, които са въведени в OBU, и информация за настоящи съобщения за грешки, които са били отстранени от дисплея. Може да се извика следното съдържание:

  • Регистрационен номер на МПС
  • Евро клас на вредните емисии
  • Вид гориво/енергиен източник
  • Код за демонтаж като информация за сервизния партньор
  • Сериен номер на OBU
  • Съобщения за грешки, които са били отстранени от дисплея