Инструкция Bosch Windshield

3. Неизправно събиране на пътна такса

Съобщението „TOLL COLLECTION DISRUPTED“ (събиране на пътна такса неизправно), придружено от код за диагностика, се показва, когато има техническа повреда на бордовия уред за автомобил.

В този случай, моля, обърнете се към Вашия сервизен партньор на фирма Toll Collect.

Грешка: Моля, коригирайте въведените данни

При неизправност бордовият уред за автомобил не е готов за работа с автоматичната система за пътно таксуване. Затова в Германия се регистрирайте ръчно чрез онлайн регистрирането или приложението Toll Collect. На територията на Австрия при такъв случай трябва да си осигурите устройство GO-Box.