Инструкция Bosch Windshield

4. Неизправно събиране на пътна такса в Германия

Съобщението „DE: „TOLL COLLECTION DISRUPTED“ (Германия: събиране на пътна такса неизправно), придружено от код за диагностика, се показва, когато има техническа повреда на бордовия уред за автомобил.

Съобщение с „DE:“ в началото има значение само за събирането на пътната такса в Германия. В този случай, моля, обърнете се към Вашия сервизен партньор на фирма Toll Collect.

В Австрия пътната такса все още може да се събира без проблеми, дори при наличие на такова съобщение за грешка, при условие че съобщението за грешка се появи след разпознато навлизане на територията на Австрия. Обръщайте внимание на необходимите звукови сигнали при преминаване през контролни пунктове в Австрия.

Грешка: Моля, коригирайте въведените данни

Бордовият уред за автомобил не е готов за работа в Германия. Затова се регистрирайте ръчно чрез онлайн регистрирането или приложението Toll Collect. В Австрия пътната такса може да продължи безпроблемно да се събира въпреки наличието на това съобщение.