Освобождаване от пътна такса за превозни средства на природен газ

От 1 октомври 2021 г. освобождаването от пътна такса за превозни средства на природен газ получи ново регулиране.

Допълнителна информация
  • За целта трябва да се попълни съответната заявка и да се подаде с необходимите документи.

    Заявка
  • При стимулирането на задвижвани с природен газ превозни средства става дума за инвестиция в защитата на климата. Ето защо трябва да се гарантира, че превозните средства имат модерна и ориентирана към бъдещето двигателна технология и работата с обичайни горива не е възможна или е намалена до минимум.

  • Важат обичайните правила. Определящи са данните в свидетелството за регистрация или заявлението на производителя.