Използвате остарял браузър. Затова е възможно част от съдържанието на тази интернет страница да не се показва правилно. Моля, актуализирайте Вашия браузър. Ако компютърът Ви принадлежи към мрежа, обърнете се към администратора.

Напускане на мобилната зона

Тази страница не може да бъде показана идеално на мобилни крайни устройства. Продължавате въпреки това?

Toll Collect Toll Collect

Гореща линия за обслужване

  • Обаждания от Германия:
  • 0800 222 26 28 *
  • Обаждания извън Германия:
  • 00800 0 222 26 28 *

* безплатно, цените на мобилни мрежи могат да се различават

Освобождаване от пътна такса за превозни средства на природен газ

От 1 октомври 2021 г. освобождаването от пътна такса за превозни средства на природен газ получи ново регулиране.

Допълнителна информация

Какво трябва да направя, за да може моето превозно средство на природен газ да се включи в списъка на освободени от пътна такса превозни средства?

За целта трябва да се попълни съответната заявка и да се връчи с необходимите документи.

Заявка

Защо се освобождават от пътна такса само фабрично подготвени за природен газ превозни средства от клас Еuro VI?

При стимулирането на задвижвани с природен газ превозни средства става дума за инвестиция в защитата на климата. Ето защо трябва да се гарантира, че превозните средства имат модерна и ориентирана към бъдещето двигателна технология и работата с обичайни горива не е възможна или е намалена до минимум.

Според кой клас на вредните емисии ще бъдат облагани с пътна такса дооборудваните за природен газ превозни средства от 1 октомври?

Важат обичайните правила. Определящи са данните в свидетелството за регистрация или заявлението на производителя.

Към началото на страницата

Build: 34.4.3.0, Content: undefined, Node: tpm2r603