Използвате остарял браузър. Затова е възможно част от съдържанието на тази интернет страница да не се показва правилно. Моля, актуализирайте Вашия браузър. Ако компютърът Ви принадлежи към мрежа, обърнете се към администратора.

Напускане на мобилната зона

Тази страница не може да бъде показана идеално на мобилни крайни устройства. Продължавате въпреки това?

Toll Collect Toll Collect

Гореща линия за обслужване

  • Обаждания от Германия:
  • 0800 222 26 28 *
  • Обаждания извън Германия:
  • 00800 0 222 26 28 *

* безплатно, цените на мобилни мрежи могат да се различават

Възстановяване на пътна такса

За пътувания в периода от 28 октомври 2020 г. до 30 септември 2021 г. пътната такса може да бъде възстановена частично.

Допълнителна информация

Какво трябва да имам предвид при подаването на заявление за възстановяване?

Правото възниква за пръв път с влизането в сила на закона, т.е. от 1 октомври 2021 г.

Правото се ограничава до периода от 28 октомври 2020 г. до 30 септември 2021 г. включително. Заявката трябва да се подаде едва след представяне на всички ведомости за пътните такси за целия период. Трябва да се внимава за целостта на заявката и подаваните документи. Детайли за това могат да се намерят на страницата на Федералната служба за товарен автотранспорт (BAG).

www.bag.bund.de

Къде мога да поискам възстановяване?

Федералната служба за товарен автотранспорт (BAG) е предоставила електронен формуляр за заявка през онлайн платформа, с който трябва да се извърши заявката.

Към платформата

Какви документи трябва да приложа към заявката?

Към заявката трябва да се приложат ведомостите за пътни такси за посочените в заявката пътувания, контролен формуляр, както и в случай на представителство пълномощно. Спецификациите на отделните пропътувани отсечки не трябва да се прилагат към заявката. В заявката обаче трябва да се посочват изминатите километри за целите на проверката на претенцията на регистрационен номер на МПС и теглови клас. За изчисляването потребителят се нуждае от спецификациите на отделните пропътувани отсечки в потребителския си акаунт; ето защо те трябва да се съхраняват за периода на заявката. На формуляр за заявка могат да се посочват пътувания от до 20 регистрационни номера на МПС.

Нямам спецификации на отделните пропътувани отсечки, които да мога да приложа. Къде мога да ги получа?

За последните три месеца ще получите спецификации на отделните пропътувани отсечки при Toll Collect. Спецификациите на отделните пропътувани отсечки ще се предоставят текущо във Вашия потребителски акаунт.

Федералната служба за товарен автотранспорт (BAG) не се нуждае от спецификациите на отделните пропътувани отсечки. В заявката обаче по възможност заявителят трябва да посочва изминатите километри за целите на проверката на претенцията на регистрационен номер на МПС и теглови клас. Това обаче не е задължителна предпоставка

Не съм съхранил всички/никакви спецификации на отделните пропътувани отсечки за периода 28 октомври 2020 до 30 септември 2021. Имам ли въпреки това право на възстановяване?

За заявката се нуждаете само от ведомостите за пътните такси.

В заявката за възстановяване обаче трябва да се посочват изминатите километри за целите на проверката на претенцията на регистрационен номер на МПС и теглови клас. Тези посочвания на километрите можете да вземете само от спецификациите на отделните пропътувани отсечки, а не от ведомостите за пътните такси. Ето защо спецификациите на отделните пропътувани отсечки трябва да се съхраняват. Дори и когато данните за километрите не са попълнени в заявката за възстановяване, можете да подадете заявката през онлайн платформата на началната страница на федерална служба за товарен автотранспор (BAG).

Защо Toll Collect може да дава спецификациите на отделните пропътувани отсечки с обратно действие само до 120 дни?

Спецификациите на отделните пропътувани отсечки се изтриват след 120 дни. Към този момент ведомостите за пътните такси са платени и не се извършва рекламация. Това правило произтича от Закона за пътната такса за федералните автомагистрали (BFStrMG), който урежда и изтриването на данните.

Къде мога да получа спецификациите на отделните пропътувани отсечки, които са по-стари от 120 дни?

Потребителят трябва да посочи изминатите си километри на теглови клас за целите на проверката (особено в случаи на смяна на собствеността при един и същ регистрационен номер на МПС), за целта той трябва да използва своите спецификации на отделните пропътувани отсечки в потребителския акаунт, които може да сортира и сумира. Тези данни са замислени да помагат при обработката. Но това не са задължителни данни. Нужни са ведомостите за пътните такси, които покриват целия период на заявката.

С колко време разполагам, за да подам заявлението за възстановяване?

Заявлението може да се връчи до 31 декември 2023 г.

Гореща линия за обслужване

  • Обаждания от Германия:
  • 0800 222 26 28 *
  • Обаждания извън Германия:
  • 008000 222 26 28 *
Към началото на страницата

Build: 34.4.3.0, Content: undefined, Node: tpm2r603