Използвате остарял браузър. Затова е възможно част от съдържанието на тази интернет страница да не се показва правилно. Моля, актуализирайте Вашия браузър. Ако компютърът Ви принадлежи към мрежа, обърнете се към администратора.

Напускане на мобилната зона

Тази страница не може да бъде показана идеално на мобилни крайни устройства. Продължавате въпреки това?

Toll Collect Toll Collect

Гореща линия за обслужване

  • Обаждания от Германия:
  • 0800 222 26 28 *
  • Обаждания извън Германия:
  • 00800 0 222 26 28 *

* безплатно, цените на мобилни мрежи могат да се различават

Често задавани въпроси

При автоматичната система товарните автомобили само с GPS ли се локализират?

За да се подпомогне GPS позиционирането в бордовия уред за автомобил, се използват допълнителни сензори за локализация (смесена локализация с жироскоп и сигнал от тахометъра). Това е метод, независим от локализирането с GPS. Резултатите от двата метода се сравняват непрекъснато един с друг. По този начин се подобрява още повече разпознаването на отсечките, облагаеми с пътна такса. Това дори позволява на системата да се справи без GPS за кратко време.

Колко точна е GPS локализацията?

Системата определя повечето от позициите с точност на локализацията от около десет метра. Във всички критични точки, например там, където неподлежащите и подлежащите на облагане с пътна такса пътища преминават успоредно, позициониращи стълбове изпращат допълнителни данни за позицията до бордовия уред за автомобил и прецизират установяването на позицията.

Може ли системата за събиране на пътни такси да използва и данните за позициониране на сателитната система Galileo?

Системата Toll Collect е проектирана така, че да функционира както с американската сателитна система GPS, така и с европейската система Galileo.

С това Toll Collect рекламира, че по принцип чрез бордовия уред за автомобил могат да бъдат достъпни и услуги с добавена стойност. Технически пригодни ли са уредите за това?

На Toll Collect бяха възложени изграждането и експлоатацията на системата за електронно регистриране на пътни такси за тежкотоварния трафик в Германия. Услуги на базата на интелигентни транспортни системи не са част от тази поръчка и не се предлагат. Въпреки това, Toll Collect е проектирала техническите възможности на уредите по такъв начин, че услугите на базата на интелигентни транспортни системи теоретично да могат да бъдат получавани на по-късен етап. Тогава уредите на Toll Collect биха могли да послужат и за повишаване на ефективността на работните процеси на спедиторите, но само ако федералното правителство одобри създаването на този телематичен пазар и са изпълнени условията, поставени от Европейската комисия.

Вашите лица за контакт

Ръководител комуникация
Мануел Кун
Тел.: +49 30 74077-2400
имейл


Снимка на Клаудия Щеен, говорителка, Toll Collect GmbH

Пресаташе
Клаудия Стийн
Тел.: +49 30 74077-2200
имейл

Към началото на страницата

Build: 34.4.3.0, Content: undefined, Node: tpm2r603