Често задавани въпроси

  • За да се подпомогне GPS позиционирането в бордовия уред за автомобил, се използват допълнителни сензори за локализация (смесена локализация с жироскоп и сигнал от тахометъра). Това е метод, независим от локализирането с GPS. Резултатите от двата метода се сравняват непрекъснато един с друг. По този начин се подобрява още повече разпознаването на отсечките, облагаеми с пътна такса. Това дори позволява на системата да се справи без GPS за кратко време.

  • Системата определя повечето от позициите с точност на локализацията от около десет метра. Във всички критични точки, например там, където неподлежащите и подлежащите на облагане с пътна такса пътища преминават успоредно, позициониращи стълбове изпращат допълнителни данни за позицията до бордовия уред за автомобил и прецизират установяването на позицията.

  • Системата на Toll Collect е проектирана така, че да функционира и с Galileo. Понастоящем тази европейска сателитна система се изгражда и след нейното стартиране трябва да се използва предимно за търговски и научни цели.

  • На Toll Collect бяха възложени изграждането и експлоатацията на системата за електронно регистриране на пътни такси за тежкотоварния трафик в Германия. Услуги на базата на интелигентни транспортни системи не са част от тази поръчка и не се предлагат. Въпреки това, Toll Collect е проектирала техническите възможности на уредите по такъв начин, че услугите на базата на интелигентни транспортни системи теоретично да могат да бъдат получавани на по-късен етап. Тогава уредите на Toll Collect биха могли да послужат и за повишаване на ефективността на работните процеси на спедиторите, но само ако федералното правителство одобри създаването на този телематичен пазар и са изпълнени условията, поставени от Европейската комисия.

Вашите лица за контакт