Използвате остарял браузър. Затова е възможно част от съдържанието на тази интернет страница да не се показва правилно. Моля, актуализирайте Вашия браузър. Ако компютърът Ви принадлежи към мрежа, обърнете се към администратора.

Напускане на мобилната зона

Тази страница не може да бъде показана идеално на мобилни крайни устройства. Продължавате въпреки това?

Toll Collect Toll Collect

Гореща линия за обслужване

  • Обаждания от Германия:
  • 0800 222 26 28 *
  • Обаждания извън Германия:
  • 00800 0 222 26 28 *

* безплатно, цените на мобилни мрежи могат да се различават

Toll Collect ще вземе участие в ITS World Congress

Берлин, 08.10.2021

Toll Collect ще участва в ITS World Congress, който започва идния понеделник в Хамбург. Доставчикът на технологични услуги за първи път ще се представи в качеството си на държавно дружество. Ще бъдат представени нововъведенията в ръчното регистриране в системата чрез новото приложение TollNow, което опростява регистрирането със смартфон и осигурява повече гъвкавост на водачите. Също така Toll Collect ще демонстрира каква добавена стойност могат да имат данните от пътните такси за по-доброто управление на трафика и как ще действа в бъдеще централната услуга за събиране на пътни такси (MED). Устойчивостта също е всеобхватна тема за Toll Collect. Тя варира от въпроси, свързани с основния предмет на дейност, до използването на елементи за многократна употреба при изграждането на гишетата и отказа от разпечатани информационни материали.

TollNow

Toll Collect ще представи нововъведенията в сегашното ръчно регистриране в системата чрез смартфон и таблет. Приложението TollNow ще осигурява повече гъвкавост и удобство при ръчното регистриране в системата. Ще отпадне изискваното понастоящем предварително регистриране на отсечката чрез ръчен метод, а с това и задължението да се кара според регистрирания маршрут. Приложението TollNow ще позволява създаването на маршрут в реално време на смартфона. Шофьорът ще използва собственият си смартфон, както и досега, декларацията на транспортното средство също не се променя. Пътуването ще започва с натискане на бутон. С приложението маршрутите ще могат да се избират също толкова свободно, колкото и при автоматичния метод чрез бордовия уред за автомобил. След достигане на целта пътуването ще се прекратява ръчно, отново с натискане на бутон. Сумата за отсечката, облагаема с пътна такса, ще се показва веднага. Няма да е необходим друг хардуер освен смартфона. Очаква се приложението да бъде достъпно от 2023 г.

Платформата за пътни такси на бъдещето

Toll Collect разработва платформата за пътни такси на бъдещето. Системата за събиране на пътни такси ще се отваря чрез различни интерфейси. По този начин ще се образува платформа за пътни такси, която в бъдеще ще е подходяща както от гледна точка на събирането на пътни такси, така и от гледна точка на защитата на данните за пътни такси и тяхното предоставяне в пространствата за данни и в системите за отчитане на клиентите.

В началото на 2022 г. в първи важен интерфейс за тази платформа за пътни такси ще се превърне централната услуга за събиране на пътни такси (MED). Разработването на MED беше възложено на Toll Collect от федералната служба за товарен автотранспорт (BAG). В тясно сътрудничество с федералната служба се стигна до решение, което ще осигури на одобрените в Германия доставчици на европейската услуга за електронно пътно таксуване (съкратено EEMD от немски език или EETS от английски език) централизирано разпознаване и определяне на пътната такса. Това ще гарантира еднакво таксуване на всички клиенти при всички изчисления на пътните такси в германската мрежа. Като федерално дружество Toll Collect е неутрален партньор на доставчиците на EEMD и гарантира унифицирани и високи стандарти за качество.

Всички доставчици на EEMD в Германия ще могат да използват услугата доброволно от началото на 2022 г., а от 2026 г. ще бъдат законово задължени да го правят.

Добавена стойност чрез анонимизирани данни за пътни такси

Анонимизираните данни за пътните такси предоставят подробна информация за движението на товарни автомобили с допустимо общо тегло от 7,5 тона по германските федерални автомагистрали. Най-новото изменение в Закона за пътната такса за федералните автомагистрали (BFStrMG) създава основа за използването на анонимизираните данни за статистически цели и за по-добро управление на трафика. С помощта на анимация Toll Collect ще покаже каква статистическа информация може да се извлече от данните за пътните такси. Вижда се например, че около 80 процента от подлежащия на облагане с пътна такса трафик преминава по около 20 процента от пътната мрежа. Вижда се също така и поведението при шофиране по подлежащата на облагане с пътна такса пътна мрежа: това засяга влизането и излизането през границите на Германия, честотата на преминаване по отделни пътни отсечки, както и някои регионални особености.

Устойчивост

Устойчивостта е един от трите стълба в приетата през 2020 г. нова визия на Toll Collect. Дружеството се развива в посока всеобхватно разбиране и интегрирано управление на устойчивостта. Toll Collect следва определени принципи за устойчиво корпоративно управление и контролира всички свои дейности чрез сертифицирана система за управление по отношение на качеството, сигурността на информацията, защитата на околната среда, съответствието и управлението на риска. Тази година беше публикуван първият доклад за устойчивостта на дружеството, който дава първоначална представа.

Изложбеният щанд е изграден по възможно най-добрия начин от екологична гледна точка – екологично чисти мастила за отпечатването на изображенията по стените, експонати за многократна употреба, отказ от печатни информационни материали. Посетителите ще получават сведения чрез интегрираните в щанда QR кодове, които ще ги отвеждат до съответния микросайт.

Контакти

Пресцентър

Телефон: +49 30 74077-2200
Факс: +49 30 74077-2211
имейл

Вашите лица за контакт


Снимка на Мартин Рикман, ръководител на отдел „Комуникации“, Toll Collect GmbH

Ръководител комуникация
Мартин Рикман
Тел.: +49 30 74077-2400
Факс: +49 30 74077-2221
имейл


Снимка на Клаудия Щеен, говорителка, Toll Collect GmbH

Пресаташе
Клаудия Стийн
Тел.: +49 30 74077-2200
Факс: +49 30 74077-2211
имейл

Към началото на страницата

Build: 34.4.3.0, Content: undefined, Node: tpm2r605