Използвате остарял браузър. Затова е възможно част от съдържанието на тази интернет страница да не се показва правилно. Моля, актуализирайте Вашия браузър. Ако компютърът Ви принадлежи към мрежа, обърнете се към администратора.

Напускане на мобилната зона

Тази страница не може да бъде показана идеално на мобилни крайни устройства. Продължавате въпреки това?

Toll Collect Toll Collect

Гореща линия за обслужване

  • Обаждания от Германия:
  • 0800 222 26 28 *
  • Обаждания извън Германия:
  • 00800 0 222 26 28 *

* безплатно, цените на мобилни мрежи могат да се различават

Технически промени и новости в системата за събиране на пътни такси за товарни автомобили


Товарен автомобил се движи по федералнo шосе

Берлин, 09.01.2018

Toll Collect подготвя технически системата за събиране на пътни такси за товарни автомобили за новите предизвикателства, които носи със себе си разширеното прилагане на облагането с пътна такса върху всички федерални шосета. От 1 юли 2018 г. ще бъде в сила облагането с пътна такса за превозни средства и състави от превозни средства с допустимо общо тегло от 7,5 и повече тона при движение по автомагистрали и близо 40 000 километра федерални шосета. Техническото усъвършенстване засяга както възможностите за регистриране, така и контрола по федералните шосета.

Метод за автоматично регистриране

Най-важното послание за фирми, чиито превозни средства са оборудвани с бордови уред за автомобил (On-Board Unit/OBU): Занапред бордовите уреди могат да продължат да се използват, без да се налага превозните средства да посещават сервиз.

От края на октомври тече процесът на преминаване от досегашното децентрализирано към централизирано събиране на пътни такси. От пролетта на 2018 г. всички прибл. 1,2 млн. бордови уреда за автомобил ще бъдат включени в централизираното събиране на пътни такси. Тогава пътната такса вече няма да се изчислява в бордовия уред за автомобил, а централизирано в изчислителен център. Това е необходимо, тъй като в доста обширната в бъдеще пътна мрежа, особено по федерални шосета, нещата се променят значително по-бързо – напр. поради строителни обекти или забрани за преминаване. Това налага данните за пътната отсечка, които представляват основата за изчисляването на пътната такса, да се адаптират много по-бързо, отколкото досега.

За клиентите на Toll Collect преминаването от децентрализирано към централизирано събиране на пътните такси ще стане видно посредством нова индикация на бордовия уред за автомобил. Занапред по време на пътуване на дисплея ще се показват броят на осите, в коя държава се намира подлежащият на облагане с пътна такса товарен автомобил (DE, AT) и информацията за теглото ≥7,5 тона. Готовността за събиране на бордовия уред за автомобил се сигнализира посредством зеления светодиод. Ще отпадне акустичният сигнал, който досега се чуваше при преминаване по пътна отсечка, както и индикацията на сумата на пътната такса.

Ръчно регистриране в системата

Усъвършенстваната система за ръчно регистриране в системата за плащане на пътната такса предлага подходящ достъп за всеки клиент. Тя е подобрена и по-удобна за клиента. Различни начини за регистриране в системата дават възможност на вписани и невписани клиенти да заплатят пътната такса до 24 часа предварително.

Регистрирането е възможно онлайн чрез стационарен компютър или мобилно чрез смартфон или таблет. За целта може да се използва всяко крайно устройство с възможност за връзка с интернет. Функцията за регистриране онлайн се поддържа от най-разпространените браузъри. Освен това регистрирането може да бъде осъществено от около 1 100 терминала за пътна такса, чието монтиране започна през декември 2017 г.

След това през пролетта на 2018 г. още едно приложение ще улесни регистрирането чрез смартфон и таблет. То е на разположение за разпространените браузъри.

Нови услуги за клиенти

Новост е, че и невписани клиенти ще могат да се регистрират онлайн чрез интернет. Нерегистрираните клиенти могат да си създадат акаунт за регистриране, в който могат да бъдат запаметени често използвани пътни отсечки и автомобили, както и платежното средство.

За да може заплащането чрез таблет и смартфон да се извършва лесно и просто, Toll Collect въвежда плащане с карта paysafecard вместо плащане в брой. Карта paysafecard може да се закупи в много търговски обекти, пощенски станции, будки, както и онлайн.

Преустановяване на досегашното регистриране в системата чрез интернет

Работата на досегашната система за ръчно регистриране се преустановява поетапно. Едновременно с въвеждането на новото регистриране онлайн е преустановено предишното регистриране чрез интернет. Това прави данните за достъп за предишната система за регистриране чрез интернет невалидни. За новото регистриране онлайн вече вписани в Toll Collect клиенти могат да използват данните за достъп до клиентския портал.

Поетапно демонтиране на досегашни терминали за пътна такса

До края на май 2018 г. досегашните терминали за пътна такса ще бъдат поетапно демонтирани, съотв. спрени от експлоатация. Същевременно се монтират около 1 100 нови терминала. Новите терминали за пътна такса се поставят в Германия и в пограничните държави, и са разположени в близост до пътни възли, крайпътни заведения, паркинги за товарни автомобили и бензиностанции. Все още наличните досегашни терминали могат да се ползват за регистриране до края на май 2018 г.

Съблюдаване на метода при сторнирания

По принцип трябва да се взема под внимание, че регистрирани по досегашния ръчен метод пътни отсечки могат да се сторнират само чрез все още наличните досегашни терминали за пътна такса. Пътни отсечки, които са регистрирани по новия ръчен метод, могат да се сторнират от новите терминали и освен това - чрез регистрирането онлайн. В рамките на усъвършенствания нов ръчен метод регистрирането и сторнирането може да се извършва по всички начини за регистриране. Това също е подобрение в сравнение с досегашния ръчен метод за регистриране.

Контрол по федералните шосета

Започна монтирането на контролните колони на федералните шосета. До средата на 2018 г. около 600 контролни колони следва да подпомагат мобилния контрол, извършван от Федералната служба за товарен автотранспорт (BAG). Контролните колони по федералните шосета представляват стационарни контролни съоръжения, които се монтират отстрани до пътното платно. При преминаването на превозно средство колоните проверяват дали то е облагаемо с пътна такса, дали бордовият уред за автомобил е в готовност за събиране и дали водачът е посочил правилно броя на осите.

Технически контролните колони са оборудвани със същите функции, както контролните мостове, разположени по автомагистралите. Когато едно превозно средство преминава покрай контролната колона, се правят следните снимки: обща снимка, снимка на страничен изглед и снимка на регистрационния номер на МПС. При автоматичния метод за събиране на пътна такса, бордовият уред за автомобил изпраща към контролната колона данните, зададени и запаметени в бордовия уред за автомобил. Транспортното предприятие и шофьорът носят отговорност за верността на предадените данни.

Без колони за измерване на скорост

Участниците в пътното движение могат да различават контролните колони от „колони за измерване на скорост“, предназначени за контрол на скоростта, по това, че освен, че са боядисани в синьо и зелено, са високи четири метра.

Избор на място

Пътните отсечки, на които следва да бъде монтирана контролна колона, ще бъдат посочени от Федералната служба за товарен автотранспорт (BAG). По избраните отсечки преминават множество товарни автомобили, които подлежат на облагане с пътна такса. Toll Collect извършва проверка по приблизително 30 критерия, къде точно по продължение на дадената пътна отсечка може да бъде монтирана съответната контролна колона.

Контакти

Пресцентър

Телефон: +49 30 74077-2200
Факс: +49 30 74077-2211
имейл

Вашите лица за контакт


Снимка на Мартин Рикман, ръководител на отдел „Комуникации“, Toll Collect GmbH

Ръководител комуникация
Мартин Рикман
Тел.: +49 30 74077-2400
Факс: +49 30 74077-2221
имейл


Снимка на Клаудия Щеен, говорителка, Toll Collect GmbH

Пресаташе
Клаудия Стийн
Тел.: +49 30 74077-2200
Факс: +49 30 74077-2211
имейл

Към началото на страницата

Build: 34.4.0.0, Content: undefined, Node: tpm2r603