Използвате остарял браузър. Затова е възможно част от съдържанието на тази интернет страница да не се показва правилно. Моля, актуализирайте Вашия браузър. Ако компютърът Ви принадлежи към мрежа, обърнете се към администратора.

Напускане на мобилната зона

Тази страница не може да бъде показана идеално на мобилни крайни устройства. Продължавате въпреки това?

Toll Collect Toll Collect

Гореща линия за обслужване

  • Обаждания от Германия:
  • 0800 222 26 28 *
  • Обаждания извън Германия:
  • 00800 0 222 26 28 *

* безплатно, цените на мобилни мрежи могат да се различават

От този момент започва ръчното регистриране чрез приложението


Екранът на смартфон показва приложението на Toll Collect. На заден план паркира товарен автомобил.

Берлин, 01.02.2018

От този момент можете да използвате новото приложение за ръчно регистриране в системата чрез смартфон и таблет. Така, чрез крайните мобилни устройства, е възможно още по-бързо и лесно регистриране. Приложението е на разположение за Android, iOS и Windows Phone и може да се изтегли безплатно в съответните магазини. Регистрирането е възможно на немски, английски, френски и полски език.

Приложението дава на транспортните предприятия и водачите възможно най-голяма гъвкавост при ръчно регистриране в системата. Можете да регистрирате директно от паркиралия автомобил по всяко време на деня и нощта. Предварително вписване в Toll Collect не е необходимо. Нерегистрираните клиенти имат възможността да създадат акаунт за регистриране. Така автомобилите и отсечките могат да се запаметяват в приложението и да са на разположение дори за регистриране от терминал или онлайн. Регистрираните клиенти на Toll Collect могат да използват своите данни за достъп за клиентския портал и за приложението. По този начин данни за товарния им автомобил са на разположение при регистриране в приложението от портала.

Клиентите могат да заявят инструкции за маршрута с приложението на базата на адреса и на основата на техните специфични данни за автомобила. Инструкциите за навигация се предават и при регистриране чрез приложението. При нужда отсечката може да се променя или сторнира от спрелия автомобил.

За да може заплащането чрез таблет и смартфон да се извършва лесно и просто, Toll Collect въвежда плащане с карта paysafecard допълнително вместо плащане в брой. Картата paysafecard може да се закупи в много търговски обекти, пощенски станции както и онлайн. Разбира се, клиентът може да заплати пътната такса и с всички други познати, съотв. депозирани, платежни средства.

Нова система за ръчно регистриране

С планираното разширяване на пътната такса за товарни автомобили към 1 юли 2018 г. близо 40 000 километра федерални шосета стават облагаеми с пътна такса. За да обезпечи събирането на пътните такси по тази значително по-голяма пътна мрежа, фирма Toll Collect усъвършенства технически системата за събиране на пътни такси. Ръчното регистриране в системата става по-гъвкаво, а по този начин и по-удобно за клиента. Ръчното регистриране в системата е възможно, освен чрез приложението, също и онлайн чрез стационарен компютър и мобилно чрез смартфон или таблет. Бъдещият акцент ще е върху онлайн регистрирането. Освен това до май 2018 г. ще бъдат изградени на общо 1100 терминала за пътна такса от ново поколение. Терминалите за пътна такса допълват новите мобилни канали за регистриране. Това дава възможност за значително намаляване на броя на терминалите в сравнение с досегашната мрежа от терминали за събиране на пътна такса.

Независимо от това, дали клиентът използва смартфон, таблет, стационарен компютър или терминал за пътна такса за регистриране, той винаги ще вижда един и същ потребителски интерфейс. Той се адаптира към съответното устройство и дава възможност за лесно опериране от страна на клиента.

Контакти

Пресцентър

Телефон: +49 30 74077-2200
Факс: +49 30 74077-2211
имейл

Вашите лица за контакт


Снимка на Мартин Рикман, ръководител на отдел „Комуникации“, Toll Collect GmbH

Ръководител комуникация
Мартин Рикман
Тел.: +49 30 74077-2400
Факс: +49 30 74077-2221
имейл


Снимка на Клаудия Щеен, говорителка, Toll Collect GmbH

Пресаташе
Клаудия Стийн
Тел.: +49 30 74077-2200
Факс: +49 30 74077-2211
имейл

Към началото на страницата

Build: 34.4.0.0, Content: undefined, Node: tpm2r603