Индикация на класовете според теглото на бордовия уред за автомобил


Бордови уред за автомобил, на дисплея се вижда класа според осите и според теглото
Берлин,

От 1 юни 2018 г. на бордовия уред за автомобил ще се виждат новите класове според теглото.

По поръчка на Федералното министерство на транспорта и цифровата инфраструктура Toll Collect е доразработила системата за събиране на пътни такси от товарните автомобили и се е подготвила технически за разширяването на задължителните такси към 1 юли 2018 г. върху всички федерални шосета. В рамките на доразработването ѝ в техническо отношение е създадена възможността, пътната такса да се диференцира съгласно допълнителни класове според теглото

За разлика от досегашните класове според теглото, които се деляха на необлагаеми с пътна такса – по-малки от 7,5 тона допустимо общо тегло (zGG) – и облагаеми с пътна такса – по-големи/равни на 7,5 тона допустимо общо тегло, от 1 юни 2018 г. на бордовия уред за автомобил ще бъдат извеждани следните класове според теглото:

  • < 7,5 тона
  • ≥ 7,5 тона – 11,99 тона
  • ≥ 12 тона – 18 тона
  • > 18 тона

Валидните към момента тарифи можете да откриете на www.toll-collect.de и важат както за автомагистрали, така и за федерални шосета. Тъй като те ще останат в сила до второ нареждане, неправилният избор и настройка на някой от класовете според теглото между 7,5 тона и > 18 тона не се санкционира.

Досегашните задължения за съдействие на водача се запазват без промяна. Ако даден автомобил с допустимо общо тегло под 7,5 тона е на път, водачът трябва да избере настройката „< 7,5 t“, ако пътува с ремарке и е на пътя със 7,5 или повече тона допустимо общо тегло, тогава той избира „≥ 7,5 t“ и е облагаем с пътна такса. Освен това трябва да се въведе и актуалният брой на осите, ако той се различава от посочения в бордовия уред за автомобил.

Законът за пътната такса за федералните автомагистрали (BFStrMG) ще се адаптира възможно най бързо спрямо основните положения на новата експертиза относно разходите за поддръжка на пътищата. Вследствие на тях се явяват нови размери на пътната такса и нови задължения за съдействие. Съгласно експертизата относно разходите за поддръжка на пътищата въвеждането на нови класове според теглото е принципно възможно и е предвидено от законодателя.

Видео относно класовете според теглото

Контакти

Ще се радваме да ни се обадите или да ни изпратите имейл.

Пресцентър

Вашите лица за контакт