Използвате остарял браузър. Затова е възможно част от съдържанието на тази интернет страница да не се показва правилно. Моля, актуализирайте Вашия браузър. Ако компютърът Ви принадлежи към мрежа, обърнете се към администратора.

Напускане на мобилната зона

Тази страница не може да бъде показана идеално на мобилни крайни устройства. Продължавате въпреки това?

Toll Collect Toll Collect

Гореща линия за обслужване

  • Обаждания от Германия:
  • 0800 222 26 28 *
  • Обаждания извън Германия:
  • 00800 0 222 26 28 *

* безплатно, цените на мобилни мрежи могат да се различават

Индикация на класовете според теглото на бордовия уред за автомобил


Бордови уред за автомобил, на дисплея се вижда класа според осите и според теглото

Берлин, 23.05.2018

От 1 юни 2018 г. на бордовия уред за автомобил ще се виждат новите класове според теглото.

По поръчка на Федералното министерство на транспорта и цифровата инфраструктура Toll Collect е доразработила системата за събиране на пътни такси от товарните автомобили и се е подготвила технически за разширяването на задължителните такси към 1 юли 2018 г. върху всички федерални шосета. В рамките на доразработването ѝ в техническо отношение е създадена възможността, пътната такса да се диференцира съгласно допълнителни класове според теглото

За разлика от досегашните класове според теглото, които се деляха на необлагаеми с пътна такса – по-малки от 7,5 тона допустимо общо тегло (zGG) – и облагаеми с пътна такса – по-големи/равни на 7,5 тона допустимо общо тегло, от 1 юни 2018 г. на бордовия уред за автомобил ще бъдат извеждани следните класове според теглото:

  • < 7,5 тона
  • ≥ 7,5 тона – 11,99 тона
  • ≥ 12 тона – 18 тона
  • > 18 тона

Валидните към момента тарифи можете да откриете на www.toll-collect.de и важат както за автомагистрали, така и за федерални шосета. Тъй като те ще останат в сила до второ нареждане, неправилният избор и настройка на някой от класовете според теглото между 7,5 тона и > 18 тона не се санкционира.

Досегашните задължения за съдействие на водача се запазват без промяна. Ако даден автомобил с допустимо общо тегло под 7,5 тона е на път, водачът трябва да избере настройката „< 7,5 t“, ако пътува с ремарке и е на пътя със 7,5 или повече тона допустимо общо тегло, тогава той избира „≥ 7,5 t“ и е облагаем с пътна такса. Освен това трябва да се въведе и актуалният брой на осите, ако той се различава от посочения в бордовия уред за автомобил.

Законът за пътната такса за федералните автомагистрали (BFStrMG) ще се адаптира възможно най бързо спрямо основните положения на новата експертиза относно разходите за поддръжка на пътищата. Вследствие на тях се явяват нови размери на пътната такса и нови задължения за съдействие. Съгласно експертизата относно разходите за поддръжка на пътищата въвеждането на нови класове според теглото е принципно възможно и е предвидено от законодателя.

Видео относно класовете според теглото

Контакти

Пресцентър

Телефон: +49 30 74077-2200
Факс: +49 30 74077-2211
имейл

Вашите лица за контакт


Снимка на Мартин Рикман, ръководител на отдел „Комуникации“, Toll Collect GmbH

Ръководител комуникация
Мартин Рикман
Тел.: +49 30 74077-2400
Факс: +49 30 74077-2221
имейл


Снимка на Клаудия Щеен, говорителка, Toll Collect GmbH

Пресаташе
Клаудия Стийн
Тел.: +49 30 74077-2200
Факс: +49 30 74077-2211
имейл

Към началото на страницата

Build: 34.4.3.0, Content: undefined, Node: tpm2r605