Използвате остарял браузър. Затова е възможно част от съдържанието на тази интернет страница да не се показва правилно. Моля, актуализирайте Вашия браузър. Ако компютърът Ви принадлежи към мрежа, обърнете се към администратора.

Напускане на мобилната зона

Тази страница не може да бъде показана идеално на мобилни крайни устройства. Продължавате въпреки това?

Toll Collect Toll Collect

Гореща линия за обслужване

  • Обаждания от Германия:
  • 0800 222 26 28 *
  • Обаждания извън Германия:
  • 00800 0 222 26 28 *

* безплатно, цените на мобилни мрежи могат да се различават

Пътната такса за товарни автомобили се разширява от 1 юли 2018 г. върху всички федерални шосета

Берлин, 24.05.2018

Според изчисленията с разширяването на пътната такса за товарни автомобили върху всички федерални шосета от 1 юли 2018 г. трябва да бъде заплатена пътна такса за около 140 000 допълнителни местни и чуждестранни превозни средства и състави от превозни средства с допустимо общо тегло от 7,5 и повече тона от около 30 000 предприятия. Това засяга не само предприятията от транспортния и логистичния бранш, но и много други браншове, които изпълняват регионални курсове. Освен това мрежата от пътища, подлежаща на таксуване, ще обхваща в бъдеще около 52 000 километра автомагистрали и федерални шосета. По тази причина предприятията и заводите следва да се информират своевременно за това, дали автомобилите или автомобилите с ремаркета подлежат на облагане с пътна такса от средата на годината.

Плащане на пътна такса чрез бордовия уред за автомобил

Тук важи следното: Който пътува много със своите автомобили, може да плаща пътната такса най-лесно и най-удобно чрез бордовия уред за автомобил (OBU). OBU, наричан още бордови уред за автомобил, се монтира неподвижно в товарния автомобил. При всяко стартиране на автомобила бордовият уред за автомобил се включва автоматично и изпраща данните за пътуването и необходимите за изчислението на пътната такса характеристики на автомобила отложено във времето на равни интервали към изчислителния център на Toll Collect. Там таксата се изчислява централизирано. Предприятията получават ежемесечно ведомост за пътните такси.

За да поръча монтиране на бордови уред за автомобил, предприятието първо се регистрира в Toll Collect. Това става много бързо през клиентския портал на Toll Collect. Щом веднъж е регистрирано, предприятието може само да се вписва и отписва от регистрация, да променя адреса или данните на лицето за контакт или да заявява нов начин на заплащане. Всички предприятия, регистрирани в Toll Collect, могат да изтеглят ведомостите си за пътните такси от клиентския портал и да разгледат все още неначислените пътувания. Новите клиенти получават данните си за достъп до клиентския портал директно при онлайн регистрацията.

След като предприятието и автомобилите са регистрирани, сервизният партньор може да монтира бордовия уред за автомобил. Сервизните партньори са сертифицирани сервизи, които можете да откриете на интернет страницата на Toll Collect. Бордовият уред за автомобил се предоставя на предприятията от Toll Collect безплатно. Разходите за монтажа трябва да се поемат от предприятието.

Алтернатива: регистриране чрез приложението

Предприятията, които рядко използват облагаеми с пътна такса превозни средства или състави от превозни средства, могат да плащат пътната такса по метода за ръчно регистриране в системата. Тук, освен регистрацията чрез терминал или стационарен компютър, се препоръчва най-вече приложението на Toll Collect. Така, чрез крайните мобилни устройства, е възможна бърза и лесна регистрация. Приложението е на разположение за Android, iOS и Windows Phone и може да се изтегли безплатно в съответните магазини. Регистрирането е възможно на немски, английски, френски и полски език.

Контакти

Пресцентър

Телефон: +49 30 74077-2200
Факс: +49 30 74077-2211
имейл

Вашите лица за контакт


Снимка на Мартин Рикман, ръководител на отдел „Комуникации“, Toll Collect GmbH

Ръководител комуникация
Мартин Рикман
Тел.: +49 30 74077-2400
Факс: +49 30 74077-2221
имейл


Снимка на Клаудия Щеен, говорителка, Toll Collect GmbH

Пресаташе
Клаудия Стийн
Тел.: +49 30 74077-2200
Факс: +49 30 74077-2211
имейл

Към началото на страницата

Build: 34.4.3.0, Content: undefined, Node: tpm2r605