Използвате остарял браузър. Затова е възможно част от съдържанието на тази интернет страница да не се показва правилно. Моля, актуализирайте Вашия браузър. Ако компютърът Ви принадлежи към мрежа, обърнете се към администратора.

Напускане на мобилната зона

Тази страница не може да бъде показана идеално на мобилни крайни устройства. Продължавате въпреки това?

Toll Collect Toll Collect

Гореща линия за обслужване

  • Обаждания от Германия:
  • 0800 222 26 28 *
  • Обаждания извън Германия:
  • 00800 0 222 26 28 *

* безплатно, цените на мобилни мрежи могат да се различават

След четири седмици стартира пътна такса за товарни автомобили на всички федерални шосета

Берлин, 1.06.2018 г.

Техническата подготовка за разширяването на пътната такса за товарни автомобили протича по план. За събирането на пътни такси по всички федерални шосета системата за събиране на пътни такси от товарни автомобили е доразработена технически. Това се отнася както за автоматичното и ръчното събиране на пътни такси, така и за контрола. Така от 1 юли 2018 г. пътна такса за товарни автомобили в Германия се разширява върху всички федерални шосета. В момента в Германия има задължително облагане с пътна такса на товарни автомобили с допустимо общо тегло от 7,5 и повече тона по около 15 000 километра автомагистрали и избрани федерални шосета. С разширяването на облагането с пътна такса на всички федерални шосета от средата на годината облагаемата с пътна такса пътна мрежа се увеличава на около 52 000 километра.

Оценките показват, че автомобилите на около 30 000 предприятия от различни браншове ще бъдат засегнати допълнително от облагането с пътна такса. Предприятията следва да използват оставащото време до 1 юли 2018 г., за да проверят дали имат превозни средства или състави от превозни средства с допустимо общо тегло от 7,5 тона и повече в своя автопарк и тогава да решат по кой начин ще заплащат пътната си такса за в бъдеще.

Метод за автоматично регистриране

Събирането на пътни такси по метода за автоматично регистриране с бордови уред за автомобил, както и преди, е най-удобният начин за заплащане на таксата. От октомври 2017 г. до края на март 2018 г. около 1,1 милиона бордови уреда за автомобил бяха пренастроени за автоматичното събиране на пътна такса от децентрализираното към централизираното събиране на пътна такса. Бордовите уреди за автомобил изпращат отложени във времето и криптирани данни за пътуванията и характеристики на автомобила, съотносими за определянето на пътната такса, към изчислителния център на Toll Collect. Там се извършва изчислението на пътната такса за изминатите пътни отсечки, подлежащи на таксуване. Информация за отделните пътувания транспортните предприятия и водачите могат да видят в клиентския портал, в раздел „Неначислени пътувания“ най-късно до 48 часа, по-правило дори по-рано. Когато за отделните пътувания и клиенти в бордовия уред за автомобил са посочени места на извършване на разхода, подреждането им по-късно става по-лесно.

Новите класове според теглото са видими от 1 юни 2018 г.

В рамките на доразработването в техническо отношение е създадена възможността, пътната такса да се диференцира съгласно допълнителни класове според теглото.

От 1 юни 2018 г. на бордовия уред за автомобил ще се виждат новите класове според теглото:

  • < 7,5 тона
  • ≥ 7,5 тона – 11,99 тона
  • ≥ 12 тона – 18 тона
  • > 18 тона

В бордовия уред за автомобил допустимото общо тегло, което е посочено при вписването, се запаметява трайно. Теглото трябва да се коригира, ако има прикачено или откачено ремарке.

Валидните към момента размери на пътна такса остават в сила първоначално и след 1 юли 2018 г. Затова неправилният избор и настройка на някой от класовете според теглото между 7,5 тона и > 18 тона временно не се санкционира. Задълженията за съдействие на водача временно се запазват. Освен това трябва да се въвежда актуалният брой на осите, ако той се различава от конкретно определения в бордовия уред за автомобил. Валидните тарифи могат да се видят на уеб страница www.toll-collect.de и важат за автомагистрали и федерални шосета.

Законът за пътната такса за федералните автомагистрали (BFStrMG) ще се адаптира възможно най бързо спрямо основните положения на новата експертиза относно разходите за поддръжка на пътищата. Вследствие на тях се явяват нови размери на пътната такса и нови задължения за съдействие. Съгласно експертизата относно разходите за поддръжка на пътищата въвеждането на нови класове според теглото е принципно възможно и е предвидено от законодателя.

Ръчно регистриране в системата

Доразработеният метод за ръчно регистриране в системата предлага различни възможности за плащане на пътните такси. Непроменено остава правилото, че пътната такса трябва да се плати преди началото на пътуването. Ръчното регистриране в системата е възможно през приложението на Toll Collect на мобилни крайни устройства като смартфони и таблети. Освен това регистрацията може да стане чрез настолен компютър или някой от 1100-те нови терминала за пътна такса. Новите терминали за пътна такса допълват онлайн регистрирането.

Лесно разбираемата, интуитивна навигация в менюто помага на клиента да плати бързо и сигурно пътната такса. Независимо от това, дали клиентът използва смартфон, таблет, стационарен компютър или терминал за пътна такса за регистриране, той винаги ще вижда един и същ потребителски интерфейс. Той се адаптира към съответното устройство и улеснява боравенето. Регистрирането е възможно на следните езици: немски, английски, френски и полски.

Всеки клиент може да използва всеки един наличен начин за ръчно регистриране в системата, без да се налага преди това да се вписва в системата на Toll Collect. Освен това новото ръчно регистриране в системата предлага допълнителна услуга за нерегистрираните клиенти: Със създаването на акаунт за регистриране можете да впишете автомобилите, с които често се регистрирате ръчно, да задавате често преминавани отсечки, както и да депозирате платежни средства.

Контролни колони

В бъдеще на федералните шосета контролните колони ще проверяват за това, дали е спазено облагането с пътна такса. Контролните колони допълват мобилния контрол на Федералната служба за товарен автотранспорт (BAG). Контролни мостове няма да се изграждат на федерални шосета. Технически контролните колони са оборудвани със същите функции, както контролните мостове, разположени по автомагистралите. Контролните колони, които наброяват около 600, високи са четири метра и са обозначени в синьо/зелено, проверяват дали преминаващите покрай тях автомобили са облагаеми с пътна такса и дали таксата е била платена надлежно.

Контакти

Пресцентър

Телефон: +49 30 74077-2200
Факс: +49 30 74077-2211
имейл

Вашите лица за контакт


Снимка на Мартин Рикман, ръководител на отдел „Комуникации“, Toll Collect GmbH

Ръководител комуникация
Мартин Рикман
Тел.: +49 30 74077-2400
Факс: +49 30 74077-2221
имейл


Снимка на Клаудия Щеен, говорителка, Toll Collect GmbH

Пресаташе
Клаудия Стийн
Тел.: +49 30 74077-2200
Факс: +49 30 74077-2211
имейл

Към началото на страницата

Build: 32.4.3.0, Content: undefined, Node: tpm1r603