Успешно стартирана пътна такса за всички федерални шосета


Държавният секретар Щефен Билгер говори за началото на събирането на пътна такса по федералните шосета
Берлин,

От днес в Германия всички федерални шосета са облагаеми с пътна такса за превозни средства и състави от превозни средства с допустимо общо тегло от 7,5 и повече тона. Облагаемата с пътна такса пътна мрежа в Германия обхваща в момента около 52 000 километра автомагистрали и федерални шосета. Парламентарният държавен секретар във Федералното министерство на транспорта и цифровата инфраструктура Щефен Билгер беше убеден снощи от оператора по събиране на пътни такси Toll Collect в Берлин, че планираното разширяване на пътните такси ще започне по план.

Федералният министър на транспорта Андреас Шойер: „Събирането на пътни такси за товарните автомобили на всички федерални шосета може да започне по график. Занапред, през годините от 2018 до 2022, годишно ще се събират средно 7,2 милиарда евро приходи от пътни такси, които ние ще инвестираме в модерни и безопасни пътища в цяла Германия. Това са годишно около 2,5 милиарда повече, отколкото досега. От това полза ще има не само за нашите предприятия, които разчитат на мощна инфраструктура, а и за всички водачи на автомобили.“

Техническата адаптация на системата за събиране на пътни такси за товарните автомобили обхващаше автоматичното и ръчното събиране на такси както и контрола. Допълнителните разработки бяха въведени поетапно и своевременно. С днешното стартиране на облагането с пътна такса на всички федерални шосета този широкообхватен проект бива завършен успешно. Ханс-Карстен Кирхман, председател на ръководството на Toll Collect GmbH: „Предизвикателството се състоеше в това, да се справим с един многопластов проект според изискванията и същевременно да гарантираме нормалния режим на работа с обичайните му качество и надеждност. Двете задачи бяха решени самостоятелно от служителите на Toll Collect. Още веднъж стана ясно колко гъвкава е системата за събиране на пътни такси и с колко голямо ноу-хау разполага Toll Collect.“

Във вечерното мероприятие на Toll Collect на Потсдамер Плац взеха участие и представители на съдружниците на оператора по събирането на пътни такси.

Д-р. Томас Кремер, член на Управителния съвет на Deutsche Telekom AG, отговорен за Toll Collect, оцени ефективността на Toll Collect: „Служителите на Toll Collect доказаха още веднъж, че могат да изпълняват големи IT проекти в срок и в уговорените разходни рамки. Deutsche Telekom насърчава тази авангардна технология, разработена в Германия. Оперирането с пътните такси е важен компонент за Телекома в цялата IT сфера. Искаме да станем най-добрия оператор по събиране на пътни такси в Европа.“

От името на Daimler AG Томас Шнайдер, ръководител Операции в Daimler Financial Services Europe, подчертава водещата технологична роля на системата за събиране на пътни такси: „Системата за събиране на пътни такси, използваща сателити, постоянно и висококачествено беше доразработвана от служителите на Toll Collect още от пускането й в експлоатация. Поради това беше възможно в рамките на 24 месеца успешно да се приложи този проект за разширение с висока сложност.“

Жером Лежон, изпълнителен директор по пътната такса във VINCI Highways и някогашен ръководител на отдел в Toll Collect, си спомня: „Toll Collect не спира да показва с каква компетентност разполага предприятието в сферата на пътните такси. Вярваме в бъдещето на Toll Collect GmbH!“

Повече предприятия, засегнати от облагането с пътна такса

Оценките показват, че автомобилите на около 30 000 предприятия от най-различни браншове ще бъдат засегнати допълнително от облагането с пътна такса. Предприятията следва да проверят дали имат превозни средства или състави от превозни средства с допустимо общо тегло от 7,5 и повече тона в своя автопарк и тогава да решат по кой начин ще заплащат пътната си такса занапред.

Промени в процеса на автоматичното регистриране

От октомври 2017 г. до края на март 2018 г. около 1,1 милиона бордови уреда за автомобил (On-Board Units), монтирани в товарни автомобили, бяха пренастроени за автоматичното събиране на пътна такса от децентрализираното към централизираното събиране на пътна такса. Бордовите уреди за автомобил изпращат отложени във времето и криптирани данни за пътуванията и характеристики на автомобила, съотносими за определянето на пътната такса, към изчислителния център на Toll Collect. Там се извършва изчислението на пътната такса за изминатите пътни отсечки, подлежащи на таксуване.

В рамките на допълнителната разработка бяха създадени техническите условия при събирането на пътната такса и контрола, които в бъдеще да позволяват диференцирането на пътната такса съгласно класовете според теглото.

Ръчно регистриране в системата

Доразработеният метод за ръчно регистриране в системата предлага различни възможности за плащане на пътните такси. Акцентът на новото ръчно регистриране в системата е върху приложението на Toll Collect и неговата употреба на мобилни крайни устройства, като напр. смартфон и таблет. Освен това регистрацията може да стане чрез настолен компютър или някой от 1100-те нови терминала за пътна такса. Новите терминали за пътна такса допълват онлайн регистрирането.

Контролни колони

В бъдеще на федералните шосета контролните колони ще проверяват за това, дали е спазено облагането с пътна такса. Контролните колони допълват мобилния контрол на Федералната служба за товарен автотранспорт (BAG). Контролни мостове няма да се изграждат на федерални шосета. Технически контролните колони са оборудвани със същите функции, както контролните мостове, разположени по автомагистралите. Контролните колони, които наброяват около 600, високи са четири метра и са обозначени в синьо/зелено, проверяват дали преминаващите покрай тях автомобили са облагаеми с пътна такса и дали таксата е платена надлежно.

Снимка, свободна за редакционна употреба: Държавен секретар Щефен Билгер

Контакти

Ще се радваме да ни се обадите или да ни изпратите имейл.

Пресцентър

Вашите лица за контакт

Други препоръки