Използвате остарял браузър. Затова е възможно част от съдържанието на тази интернет страница да не се показва правилно. Моля, актуализирайте Вашия браузър. Ако компютърът Ви принадлежи към мрежа, обърнете се към администратора.

Напускане на мобилната зона

Тази страница не може да бъде показана идеално на мобилни крайни устройства. Продължавате въпреки това?

Toll Collect Toll Collect

Гореща линия за обслужване

  • Обаждания от Германия:
  • 0800 222 26 28 *
  • Обаждания извън Германия:
  • 00800 0 222 26 28 *

* безплатно, цените на мобилни мрежи могат да се различават

Задължително деклариране на класа според теглото от 1 януари 2019 г.


Една ръка записва класа според теглото и според осите на бордови уред за автомобил. Данните се виждат на дисплея на бордовия уред за автомобил.

Берлин, 26.11.2018

От 1 януари 2019 г. в Германия важат нови тарифи за пътната такса за товарни автомобили. Според наскоро приетата 5-та поправка на Закона за пътната такса за федералните автомагистрали (BFStrMG) класът според теглото е параметър за изчисление на размера на пътната такса. В бъдеще размерът на пътната такса за километър ще се състои от три компонента: От разходите за инфраструктура съгласно класа според теглото на облагаемите с пътна такса превозни средства или състави от превозни средства, причинените разходи за замърсяване на въздуха в зависимост от класа на вредните емисии и разходите за шумово замърсяване в размер на 0,002 евро на километър.

От лятото на 2018 г. класовете според теглото вече са видими в бордовите уреди за автомобил (On-Board Units, OBUs). От 1 януари 2019 г. водачите на товарни автомобили имат задачата да настроят коректно класа според теглото в рамките на задълженията си за съдействие. Теглото трябва да се класифицира в следните класове според теглото: по-голямо/равно на 7,5 – 11,99 тона допустимо общо тегло (zGG), по-голямо/равно на 12 тона до 18 тона допустимо общо тегло и по-голямо от 18 тона допустимо общо тегло. При допустимо общо тегло от над 18 тона в допълнение се прави разлика между до 3 и 4 и повече оси, които водачът на товарния автомобил трябва да посочи в бордовия уред за автомобил. При превозни средства или състави от превозни средства с до 18 тона допустимо общо тегло настройката на броя на осите също е възможна. Автомобилите с под 7,5 тона допустимо общо тегло не са облагаеми с пътна такса.

За да се определи допустимото общо тегло на съставите от превозни средства, се добавят допустимите общи тегла на отделните превозни средства, в отклонение от Правилника за допускане до движението по пътищата. Теглото на опорни елементи и полуприцепи не се взема под внимание.

Контакти

Пресцентър

Телефон: +49 30 74077-2200
Факс: +49 30 74077-2211
имейл

Вашите лица за контакт

Ръководител комуникация
Мануел Кун
Тел.: +49 30 74077-2400
имейл


Снимка на Клаудия Щеен, говорителка, Toll Collect GmbH

Пресаташе
Клаудия Стийн
Тел.: +49 30 74077-2200
имейл

Към началото на страницата

Build: 34.4.3.0, Content: undefined, Node: tpm2r605