Задължително деклариране на класа според теглото от 1 януари 2019 г.


Една ръка записва класа според теглото и според осите на бордови уред за автомобил. Данните се виждат на дисплея на бордовия уред за автомобил.
Берлин,

От 1 януари 2019 г. в Германия важат нови тарифи за пътната такса за товарни автомобили. Според наскоро приетата 5-та поправка на Закона за пътната такса за федералните автомагистрали (BFStrMG) класът според теглото е параметър за изчисление на размера на пътната такса. В бъдеще размерът на пътната такса за километър ще се състои от три компонента: От разходите за инфраструктура съгласно класа според теглото на облагаемите с пътна такса превозни средства или състави от превозни средства, причинените разходи за замърсяване на въздуха в зависимост от класа на вредните емисии и разходите за шумово замърсяване в размер на 0,002 евро на километър.

От лятото на 2018 г. класовете според теглото вече са видими в бордовите уреди за автомобил (On-Board Units, OBUs). От 1 януари 2019 г. водачите на товарни автомобили имат задачата да настроят коректно класа според теглото в рамките на задълженията си за съдействие. Теглото трябва да се класифицира в следните класове според теглото: по-голямо/равно на 7,5 – 11,99 тона допустимо общо тегло (zGG), по-голямо/равно на 12 тона до 18 тона допустимо общо тегло и по-голямо от 18 тона допустимо общо тегло. При допустимо общо тегло от над 18 тона в допълнение се прави разлика между до 3 и 4 и повече оси, които водачът на товарния автомобил трябва да посочи в бордовия уред за автомобил. При превозни средства или състави от превозни средства с до 18 тона допустимо общо тегло настройката на броя на осите също е възможна. Автомобилите с под 7,5 тона допустимо общо тегло не са облагаеми с пътна такса.

За да се определи допустимото общо тегло на съставите от превозни средства, се добавят допустимите общи тегла на отделните превозни средства, в отклонение от Правилника за допускане до движението по пътищата. Теглото на опорни елементи и полуприцепи не се взема под внимание.

Контакти

Ще се радваме да ни се обадите или да ни изпратите имейл.

Пресцентър

Вашите лица за контакт

Други препоръки