Използвате остарял браузър. Затова е възможно част от съдържанието на тази интернет страница да не се показва правилно. Моля, актуализирайте Вашия браузър. Ако компютърът Ви принадлежи към мрежа, обърнете се към администратора.

Напускане на мобилната зона

Тази страница не може да бъде показана идеално на мобилни крайни устройства. Продължавате въпреки това?

Toll Collect Toll Collect

Гореща линия за обслужване

  • Обаждания от Германия:
  • 0800 222 26 28 *
  • Обаждания извън Германия:
  • 00800 0 222 26 28 *

* безплатно, цените на мобилни мрежи могат да се различават

Пътна такса за товарни автомобили в Германия: Промяната на тарифата е приложена успешно

Берлин, 02.01.2019

От вчера 00:00 ч. в Германия важат новите тарифи за пътни такси за превозни средства и състави от превозни средства с допустимо общо тегло от 7,5 и повече тона. Размерът на пътната такса за километър се образува от три компонента: От разходите за инфраструктура съгласно класа според теглото на облагаемите с пътна такса превозни средства или състави от превозни средства, причинените разходи за замърсяване на въздуха в зависимост от класа на вредните емисии и разходите за шумово замърсяване в размер на 0,002 евро на километър.

Водачите на товарни автомобили трябва незабавно да настроят коректно класа според теглото в рамките на задълженията си за съдействие. Теглото трябва да се класифицира в следните класове според теглото: по-голямо/равно на 7,5 – 11,99 тона допустимо общо тегло (zGG), по-голямо/равно на 12 тона до 18 тона допустимо общо тегло и по-голямо от 18 тона допустимо общо тегло. При допустимо общо тегло от над 18 тона в допълнение се прави разлика между до 3 и 4 или повече оси, които водачът на товарния автомобил трябва да посочи в бордовия уред за автомобил. При превозни средства или състави от превозни средства с до 18 тона допустимо общо тегло настройката на броя на осите е възможна по желание.

За да се определи допустимото общо тегло на съставите от превозни средства, се добавят допустимите общи тегла на отделните превозни средства, в отклонение от Правилника за допускане до движението по пътищата. Теглото на опорни елементи и полуприцепи не се взема под внимание.

Освободени от пътна такса за товарни автомобили са електрическите товарни автомобили, а до края на 2020 г. и товарните автомобили, задвижвани от природен газ.

Новите тарифи бяха заредени в системата за събиране на пътни такси в седмиците преди Коледа. Клиентите можеха ръчно – чрез приложението, персонален компютър или терминал – да се регистрират един ден предварително.

Тарифите за пътните такси са фиксирани в Закона за пътната такса за федералните автомагистрали (BFStrMG) и се базират на резултатите от експертизата относно разходите за поддръжка на пътищата, която беше публикувана през пролетта на 2018 г.

Контакти

Пресцентър

Телефон: +49 30 74077-2200
Факс: +49 30 74077-2211
имейл

Вашите лица за контакт


Снимка на Мартин Рикман, ръководител на отдел „Комуникации“, Toll Collect GmbH

Ръководител комуникация
Мартин Рикман
Тел.: +49 30 74077-2400
Факс: +49 30 74077-2221
имейл


Снимка на Клаудия Щеен, говорителка, Toll Collect GmbH

Пресаташе
Клаудия Стийн
Тел.: +49 30 74077-2200
Факс: +49 30 74077-2211
имейл

Към началото на страницата

Build: 34.4.0.0, Content: undefined, Node: tpm2r603