Използвате остарял браузър. Затова е възможно част от съдържанието на тази интернет страница да не се показва правилно. Моля, актуализирайте Вашия браузър. Ако компютърът Ви принадлежи към мрежа, обърнете се към администратора.

Напускане на мобилната зона

Тази страница не може да бъде показана идеално на мобилни крайни устройства. Продължавате въпреки това?

Toll Collect Toll Collect

Гореща линия за обслужване

  • Обаждания от Германия:
  • 0800 222 26 28 *
  • Обаждания извън Германия:
  • 00800 0 222 26 28 *

* безплатно, цените на мобилни мрежи могат да се различават

Настройте класовете според теглото и броя на осите в бордовия уред за автомобил!


Бордови уред за автомобил, на дисплея се вижда класа според осите и според теглото

Берлин, 21.01.2019

От 1 януари 2019 г. в Германия важат нови тарифи за пътната такса за товарни автомобили. При това класът според теглото е един от параметрите за изчисление на пътната такса.

Водачите на товарни автомобили трябва непременно да внимават за правилното настройване на класа според теглото. Особено при автомобили, които са регистрирани с допустимо общо тегло от 18 и повече тона, от януари 2019 г. се препоръчва повишено внимание. При автомобилите, които са регистрирани с 18 тона допустимо общо тегло, точно тази стойност е запаметена в бордовия уред за автомобил (OBU). Ако товарният автомобил обаче пътува с ремарке, настройката на теглото в бордовия уред за автомобил трябва да бъде коригирана. Показва се „>18 t“. След това се посочва броят на осите в бордовия уред за автомобил; можем да избираме между „до 3“ и „4 и повече оси“.

Базата за настройката на бордовия уред за автомобил е винаги посоченото в документацията на автомобила допустимо общо тегло. За да се определи допустимото общо тегло на съставите от превозни средства, се добавят допустимите общи тегла на отделните превозни средства, в отклонение от Правилника за допускане до движението по пътищата. Теглото на опорни елементи и полуприцепи не се взема под внимание.

Водачите и предприятията следва да внимават за коректната декларация на класа според теглото. Това е така, защото онзи, който умишлено или поради небрежност не заплати пътна такса съобразно със законодателството, извършва административно нарушение, за което може да бъде наложена значителна парична глоба (§ 10, алинея 1, № 1 от Закона за пътната такса за федералните автомагистрали (BFStrMG)).

Размерът на пътната такса за километър се образува от три компонента: От разходите за инфраструктура съгласно класа според теглото на облагаемите с пътна такса превозни средства или състави от превозни средства, причинените разходи за замърсяване на въздуха в зависимост от класа на вредните емисии и разходите за шумово замърсяване в размер на 0,002 евро на километър.

Теглото трябва да се класифицира в следните класове според теглото: по-голямо/равно на 7,5 – 11,99 тона допустимо общо тегло (zGG), по-голямо/равно на 12 тона до 18 тона допустимо общо тегло и по-голямо от 18 тона допустимо общо тегло. При допустимо общо тегло по-голямо от 18 тона трябва да се посочва допълнително и броят на осите.

Базата за въвеждането на новите тарифи и декларирането съгласно класа според теглото и осите е 5-тото изменение на Закона за пътната такса за федералните автомагистрали (BFStrMG) от 4 декември 2018 г.

Контакти

Пресцентър

Телефон: +49 30 74077-2200
Факс: +49 30 74077-2211
имейл

Вашите лица за контакт


Снимка на Мартин Рикман, ръководител на отдел „Комуникации“, Toll Collect GmbH

Ръководител комуникация
Мартин Рикман
Тел.: +49 30 74077-2400
Факс: +49 30 74077-2221
имейл


Снимка на Клаудия Щеен, говорителка, Toll Collect GmbH

Пресаташе
Клаудия Стийн
Тел.: +49 30 74077-2200
Факс: +49 30 74077-2211
имейл

Към началото на страницата

Build: 34.4.3.0, Content: undefined, Node: tpm2r603