Настройте класовете според теглото и броя на осите в бордовия уред за автомобил!


Бордови уред за автомобил, на дисплея се вижда класа според осите и според теглото
Берлин,

От 1 януари 2019 г. в Германия важат нови тарифи за пътната такса за товарни автомобили. При това класът според теглото е един от параметрите за изчисление на пътната такса.

Водачите на товарни автомобили трябва непременно да внимават за правилното настройване на класа според теглото. Особено при автомобили, които са регистрирани с допустимо общо тегло от 18 и повече тона, от януари 2019 г. се препоръчва повишено внимание. При автомобилите, които са регистрирани с 18 тона допустимо общо тегло, точно тази стойност е запаметена в бордовия уред за автомобил (OBU). Ако товарният автомобил обаче пътува с ремарке, настройката на теглото в бордовия уред за автомобил трябва да бъде коригирана. Показва се „>18 t“. След това се посочва броят на осите в бордовия уред за автомобил; можем да избираме между „до 3“ и „4 и повече оси“.

Базата за настройката на бордовия уред за автомобил е винаги посоченото в документацията на автомобила допустимо общо тегло. За да се определи допустимото общо тегло на съставите от превозни средства, се добавят допустимите общи тегла на отделните превозни средства, в отклонение от Правилника за допускане до движението по пътищата. Теглото на опорни елементи и полуприцепи не се взема под внимание.

Водачите и предприятията следва да внимават за коректната декларация на класа според теглото. Това е така, защото онзи, който умишлено или поради небрежност не заплати пътна такса съобразно със законодателството, извършва административно нарушение, за което може да бъде наложена значителна парична глоба (§ 10, алинея 1, № 1 от Закона за пътната такса за федералните автомагистрали (BFStrMG)).

Размерът на пътната такса за километър се образува от три компонента: От разходите за инфраструктура съгласно класа според теглото на облагаемите с пътна такса превозни средства или състави от превозни средства, причинените разходи за замърсяване на въздуха в зависимост от класа на вредните емисии и разходите за шумово замърсяване в размер на 0,002 евро на километър.

Теглото трябва да се класифицира в следните класове според теглото: по-голямо/равно на 7,5 – 11,99 тона допустимо общо тегло (zGG), по-голямо/равно на 12 тона до 18 тона допустимо общо тегло и по-голямо от 18 тона допустимо общо тегло. При допустимо общо тегло по-голямо от 18 тона трябва да се посочва допълнително и броят на осите.

Базата за въвеждането на новите тарифи и декларирането съгласно класа според теглото и осите е 5-тото изменение на Закона за пътната такса за федералните автомагистрали (BFStrMG) от 4 декември 2018 г.

Контакти

Ще се радваме да ни се обадите или да ни изпратите имейл.

Пресцентър

Вашите лица за контакт