Използвате остарял браузър. Затова е възможно част от съдържанието на тази интернет страница да не се показва правилно. Моля, актуализирайте Вашия браузър. Ако компютърът Ви принадлежи към мрежа, обърнете се към администратора.

Напускане на мобилната зона

Тази страница не може да бъде показана идеално на мобилни крайни устройства. Продължавате въпреки това?

Toll Collect Toll Collect

Гореща линия за обслужване

  • Обаждания от Германия:
  • 0800 222 26 28 *
  • Обаждания извън Германия:
  • 00800 0 222 26 28 *

* безплатно, цените на мобилни мрежи могат да се различават

Услугата за пътни такси в Австрия – успешна и надеждна

Мюнхен, 04.06.2019

На transport logisitic в Мюнхен немският оператор по събиране на пътни такси Toll Collect презентира услугата за пътни такси Toll2GO. Услугата, която беше въведена през 2011 г. от двата оператора по събиране на пътни такси ASFINAG в Австрия и Toll Collect в Германия, е основополагащ пример за това, как електронното събиране на пътни такси може да се прилага много успешно регионално, извън пределите на страната и преди всичко извън пределите на системата.

Услугата за пътни такси TOLL2GO се използва от около 16 000 местни и международни транспортни предприятия от над 40 страни с повече от 152 000 автомобила. Предприятия най-вече от Германия, Полша, Чехия, Холандия, Испания, Румъния, Литва, Унгария и Австрия използват услугата за пътни такси, много от тях вече повече от пет години.

Бордовият уред за автомобил (On-Board Unit, OBU) на Toll Collect е условие за използването на услугата за пътни такси. Бордовият уред за автомобил е доказал, че е гъвкав и оперативно съвместим. Близо 152 000-те автомобила са генерирали чрез бордовия уред за автомобил на Toll Collect за 2018 г. около 190 милиона евро приходи от пътни такси в Австрия. Това са около 12 процента от приходите при пътната такса за товарни автомобили в съседната на Германия страна.

Пътната такса в Австрия се събира чрез прилежащия към бордовия уред за автомобил модул DSRC за комуникация при кратки отсечки. Модулът DSRC работи на базата на микровълни и при преминаване на станция за регистриране на пътна такса на австрийските автомагистрали и скоростни пътища – точно като GO-Box – активира транзакция на пътна такса, която се предава от станцията за регистриране на пътна такса към изчислителния център на ASFINAG за отчет. Чрез използването на бордовия уред за автомобил на Toll Collect транспортните предприятия могат да се откажат от Go-Box и така да имат един уред за събиране на пътни такси по-малко в товарния автомобил. Бордовият уред за автомобил на Toll Collect, който е монтиран неподвижно в товарния автомобил, се отличава с висока надеждност и стабилност. Освен това, в Германия бордовият уред за автомобил събира пътната такса с помощта на сателит.

Въпреки използването на един-единствен общ бордови уред за автомобил, транспортните предприятия имат договори и с двата оператора по събиране на пътни такси. Отчитането на сумите, които трябва да се платят за пътни такси, продължава както обикновено, отделно за двата оператора по събиране на пътни такси.

Вписването за TOLL2GO става бързо и лесно при ASFINAG директно на www.go-maut.at чрез напълно дигитализирания SelfCare портал. Клиентите, които все още нямат достъп до SelfCare портала, получават такъв бързо и безплатно. Обмяната на регистрационна информация за автомобилите протича напълно автоматизирано чрез интерфейс за данни между ASFINAG и Toll Collect. Ако всички данни са въведени коректно, бордовият уред за автомобил по правило се активира за съвместната услуга за пътни такси TOLL2GO в рамките на 15 минути.

Контакти

Пресцентър

Телефон: +49 30 74077-2200
Факс: +49 30 74077-2211
имейл

Вашите лица за контакт


Снимка на Мартин Рикман, ръководител на отдел „Комуникации“, Toll Collect GmbH

Ръководител комуникация
Мартин Рикман
Тел.: +49 30 74077-2400
Факс: +49 30 74077-2221
имейл


Снимка на Клаудия Щеен, говорителка, Toll Collect GmbH

Пресаташе
Клаудия Стийн
Тел.: +49 30 74077-2200
Факс: +49 30 74077-2211
имейл

Към началото на страницата

Build: 34.4.3.0, Content: undefined, Node: tpm2r605